U prostoru Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku, 05.02.2015. u 11 h održano je predavanje o zelenom i društveno/socijalnom poduzetništvu.

Voditelj predavanja bio je Ranko Milić, predstavnik CEDRA-e – Clustera za eko –društvene inovacije i razvoj iz Splita. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj ili kraće CEDRA HR je mreža centara podrške za postojeće i potencijalne društvene poduzetnike. CEDRA je organizacija koje pruža usluge informiranja, edukacije, savjetovanja, poveziva i umrežava ljudi, organizacija, institucija i zajednica oko istih ili komplementarnih ciljeva, te na taj način pomaže istima u ostvarivanju njihovih ideja.

Cilj predavanja bio je informirati mlade o zelenom i društvenom /socijalnom poduzetništvu. Zelena i društvena/socijalna poduzeća sve više se osnivaju širom svijeta s namjerom ispunjavanja određenih društvenih ciljeva i ulaganja u dobrobit zajednice.

Zeleno poduzetništvo kao i društveno/socijalno poduzetništvo postaje unosan posao sa dobrobitima za ljudsko zdravlje, očuvanje okoliša i održivi razvoj kojem trebamo svi težiti.

Nakon predavanja pozvani su svi zainteresirani da se prijave na izlet /radionicu u Kninu koja će trajati jedan dan. Radionica uključuje informiranje o ljekovitom bilju, te izlet na kojem će sudionici dobiti priliku naučiti sve o sakupljanju i preradi ljekovitog bilja.

Organizator predavanja bila je udruga mladih “Mladi u EU“ a predavanje se provelo u sklopu projekta „Zajedno do poduzetništva“. Projekt „Zajedno do poduzetništva“  provodi  Udruga mladih “Mladi u EU“ u partnerstvu s Ekološkom udrugom „Krka“ iz Knina i CEDRA- om iz Splita.

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.