Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provodi projekt „Pomozi mi danas za bolje sutra u partnerstvu s udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina.

Organizacija zdravstvene njege osoba s invaliditetom od velikog je značaja u provođenju zdravstvene skrbi za osobe s invaliditetom. Dobra organizacija omogućuje postizanje optimalnih rezultata uz manji napor i smanjenje nesporazuma i nejasnoća uz prethodno jasno definiranje ciljeva i odgovornosti te dobru komunikaciju unutar tima.

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom temeljena je na cjelovitom pristupu prema pojedincu u svrhu zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba tijekom koje je potrebno uvažavati posebnosti osobnosti svakog pojedinca, njegovo prihvaćanje, odražavanje poštovanja, ostvarenje odnosa povjerenja, te se kao iznimno važan faktor ističe vještina komunikacije. Kao cilj zdravstvene njege ističe se postizanje što više razine samostalnosti, poboljšanje kvalitete odnosa u obitelji, te adaptivno funkcioniranje pojedinca i njegove obitelji, te poboljšanje kvalitete života.

Kvaliteta života kao multidimenzionalni koncept, područje je interesa različitih disciplina, tako i u biomedicini i zdravstvu. Povezivanje pojma zdravlja i funkcioniranja s kvalitetom života, neizostavna je smjernica u procesu rehabilitacije osoba s invaliditetom.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Pomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-MemorandumPomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-Memorandum-2 - NOVO MINISTARSTVO