Liga protiv raka Grada Drniša provodi projekt „Zajedno smo bolji“ (UP.02.2.2.09.0128) u sklopu poziva: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II.

Osiguravanje adekvatne njege za osobe s invaliditetom od velikog je značaja u provođenju zdravstvene skrbi za takve osobe. Dobra organizacija omogućuje postizanje optimalnih rezultata uz manji napor i smanjenje nesporazuma i nejasnoća uz prethodno jasno definiranje ciljeva i odgovornosti te dobru komunikaciju unutar tima.

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom temeljena je na cjelovitom pristupu prema pojedincu u svrhu zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba tijekom koje je potrebno uvažavati posebnosti osobnosti svakog pojedinca, njegovo prihvaćanje, odražavanje poštovanja, ostvarenje odnosa povjerenja, te se kao iznimno važan faktor ističe vještina komunikacije. Kao cilj zdravstvene njege ističe se postizanje što više razine samostalnosti, poboljšanje kvalitete odnosa u obitelji, te adaptivno funkcioniranje pojedinca i njegove obitelji, te poboljšanje kvalitete života.

Kvaliteta života kao multidimenzionalni koncept, područje je interesa različitih disciplina, tako i u biomedicini i zdravstvu. Povezivanje pojma zdravlja i funkcioniranja s kvalitetom života, neizostavna je smjernica u procesu rehabilitacije osoba s invaliditetom.

Projektom „Zajedno smo bolji“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak i obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša.