Završna  konferencija projekta u sklopu projekta „Dajmo im nadu“- Zaželi- program zapošljavanja žena- faza III, kojeg provodi Udruga gluhih i nagluhih Šibensko-kninske županije, održana je dana 21. srpnja 2023. godine u 10:30 sati na adresi Prilaz tvornici 41, Šibenik.

Projekt „Dajmo im nadu“ Udruga gluhih i nagluhih Šibensko-kninske županije provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje- Područni ured Šibenik i Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb- Područni ures Šibenik.

Kroz navedeni projekt omogućio će se pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, koje su pružale usluge pomoći u kući starijim osobama (krajnjim korisnicima projekta) na području grada Šibenika. Na ovaj način ublažile su se posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva žena pripadnica ciljane skupine te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Na projektu je zaposleno 10 žena pripadnica ciljane skupine, a usluga je  pružena za 62 krajnja korisnika.

Svrha Završne konferencije je široj javnosti predstaviti ciljeve i aktivnosti projekta dajući uvid u korist koju je od njega imala cjelokupna lokalna zajednica.