U Opatiji u utorak 07.srpnja 2015. održana je završna konferencija projekta „Garancija za SVE mlade“ na kojoj su prikazani rezultati i preporuke projekta koji je imao za glavni cilj utjecati na poboljšanje uključenosti mladih iz alternativne skrbi na tržište rada, kroz mjere koje se provode u sklopu Garancije za mlade.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda a provode ga u partnerstvu Mreža mladih Hrvatske, udruga ‘Igra’, SOS Dječje selo Hrvatska, Centar za mladež Zaprešić i Nacionalno vijeće mladih Austrije.

Na konferenciji je prikazana situacija zapošljavanja mladih u RH s naglaskom na promišljanje kako u praksi olakšati pristup tržištu rada mladima iz alternativne skrbi na svim razinama, od promjene i donošenja učinkovitih i sveobuhvatnih javnih politika i propisa do bolje iskoristivosti postojećih mjera aktivne politike zapošljavanja.

Konferenciji su prisustvovali donosioci odluka na nacionalnoj razini, predstavnici poslodavaca i stručnjaci koji rade s mladima u alternativnoj skrbi, te predstavnici nekoliko značajnih europskih organizacija civilnog društva koje rade s mladima, kao što je Europski forum mladih i SOS Kinderdorf International koji su prezentirali svoja iskustva koja se tiču zapošljavanja mladih kroz dva panela.

Garancija za mlade označava skup mjera koje imaju za cilj rješavanje problema nezaposlenosti mladih. Cilj Garancije je da sve mlade osobe unutar četiri mjeseca od završetka školovanja ili gubitka prethodnog zaposlenja, dobiju kvalitetnu i konkretnu ponudu. Kvalitetna ponuda podrazumijeva ponudu za posao, praksu, pripravništvo ili za nastavak obrazovanja te mora biti prilagođena pojedinačnim potrebama i situaciji.