Nekoliko projekata prijavljenih kroz Program “ZAŽELI”,  financiranih iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 u 100%-tnom iznosu, se u Šibensko – kninskoj županiji već aktivno provode.

„Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Među prvima je provedbu projekta započela Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ kroz projekt „Pomoć u kući – život u sreći“. Među projektnim aktivnostima, za korisnice je predviđeno i obrazovanje/osposobljavanje za zanimanje Njegovateljica i Pomoćna kuharica, za čije je provođenje izabrano Pučko otvoreno učilište Šibenik. Program osposobljavanja u zanimanju Njegovatelj/ica trajao je oko 6 mjeseci, i sastoji se od teoretske nastave i vježbi koje izvode stručni predavači, te praktične nastave koja se provodila u šibenskoj bolnici. Program osposobljavanja u zanimanju pomoćne kuharice trajao je oko 4 mjeseca te se sastojao od teorijskog i praktičnog dijela.

U nastavku se nalaze fotografije sa svečane dodijele uvjerenja o osposobljavanju.

Pomoc u kuci 1

Pomoc u kuci 2

Pomoc u kuci zivot u sreci - 1

Pomoc u kuci zivot u sreci - 2