U sklopu europskog projekta „Siguran korak“, čiji je nositelj Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba (UUOSSO) iz Zagreba, istoimenoj udruzi omogućeno je zapošljavanje nove osobe koja je postala videći pratitelj.

S ciljem pružanja najbolje moguće usluge korisnicima, novozaposlena osoba je prošla edukaciju u području pristupa, komunikacije i vođenja slijepih osoba. Edukacija je održana u organizaciji Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

Posao videćeg pratitelja podrazumijeva pratnju slijepoj osobi u zdravstvenu ustanovu, na sportska i rekreativna događanja, posjet ustanovama kulture, asistenciju prilikom kupovine ili kod obavljanja administrativnih poslova u kući poput čitanja, pisanja, odnosno ispunjavanja različitih službenih dokumenata ili računa, te općenito pomoć slijepoj osobi i kod obavljanja poslova za koje je nužno sudjelovanje osobe koja vidi.

Videći pratitelj posebno je važan kod osoba koje žive u samačkim kućanstvima ili nisu samostalne u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca, tijekom kojih će 12 osoba s područja Zagreba i Zagrebačke županije moći koristiti usluge videće pratnje.

UUOSSO

uuosso ministarstvo