Udio osoba s invaliditetom u ukupnoj populaciji neke države uvelike ovisi i o samoj definiciji invalidnosti, koja u tom smislu postaje političko-ekonomsko pitanje. Naime, neke države imaju otvorenije definicije od drugih, to automatski rezultira time da je i postotak osoba s invaliditetom u takvim zemljama veći.

Primjerice, prema definiciji koju donosi jedna od najvećih američkih, a vjerojatno i svjetskih, civilnih udruga za zaštitu prava osoba s invaliditetom “The Americans with Disabilities Act” (ADA) osoba s invaliditetom svaka je osoba:

–           1. koja ima fizičko ili mentalno oštećenje koje bitno ograničuje osnovne životne aktivnosti,

–           2. koja ima dokumentacijom potvrđeno fizičko ili mentalno oštećenje,

–           3. za koju se smatra da ima takvo oštećenje.

Definicija koncepta samo je jedan od razloga statističke oscilacije. Razina (ne)razvijenosti službi detekcije, dijagnosticiranja i rehabilitacije, zbog čega u nekim sredinama pojedine vrste i stupnjevi invalidnosti ostaju neprepoznati, dok se u drugima evidentiraju, ali i mnogobrojni drugi razlozi također pridonose statističkoj oscilaciji udjela u općoj populacije neke države.

Projektom „Zajedno smo bolji“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak i obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša.

Zajedno smo bolji - PRAVI