Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ provodi projekt „Zadovoljni“ s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te Centrom za socijalnu skrb Knin. Nedavno su započele pripreme za osposobljavanje pripadnica ciljane skupine za njegovateljicu starih i nemoćnih osoba. Navedenom edukacijom bi se trebala povećati konkurentnost ciljne ranjive skupine žena prilikom zaposlenja po završetku projekta, te bi se poboljšala kvaliteta usluge prema krajnjim korisnicima (starim i nemoćnim osobama) za vrijeme trajanja istog. Pripadnici treće životne dobi su vrlo osjetljiva skupina kojima je pomoć uvelike potrebna. Žene pripadnice ciljnih skupina će krajnjim korisnicima pomagati u održavanju čistoće njihovih domova, brinuti o higijeni, pomoći u socijalnoj integraciji jer ponekad i sam razgovor je od velike pomoći, te obavljati ostale aktivnosti. Osim navedenog osposobljavanja u sklopu projekta se provode i osposobljavanje za „Gerontodomaćice“ te za „Operatere na računalu“.
Sv-Bartolomej-memorandum-Zadovoljni-PRAVI