Udruga mladih „Mladi u EU“ u  partnerstvu s Šibenskom udrugom mladih provodi projekt Klub mladih ”ENTER”. Projekt se provodi na području grada Šibenika u trajanju od 01.09.2014. do 31.08.2015. godine. Cilj projekta je uz kvalitetan sadržaj i aktivnosti mladima omogućiti prostor za kreativno izražavanje te realizaciju vlastitih ideja.

Projekt Klub mladih „ENTER“ uključuje različite aktivnosti među kojima je i aktivnost ”Zajedno do posla” kroz koju će se polaznike upoznati sa pisanjem i pripremom životopisa, informirati i educirati o društveno/socijalnom poduzetništvu, programima i potporama za mlade poduzetnike itd.

U sklopu aktivnosti “Zajedno do posla” u CISOK-u Šibenik se 6.srpnja organiziraju dva modula:

  1. “Moj životopis” (CISOK Šibenik)
  2. “Prvi dan na poslu” (Udruga mladih “Mladi u EU”)

Program radionice pogledajte na linku:Program

U aktivnostima mogu sudjelovati svi mladi u dobi od 18  do 30 godina s područja grada Šibenika. Sudjelovanje u aktivnostima je besplatno, ali je potrebno najaviti se zbog ograničenog broja mjesta.

Najave na:

CISOK Šibenik ,tel:022 336 824 /e-mail: cisok-sibenik@hzz.hr

Udruga mladih “Mladi u EU”, tel: 022 212 834, mob: 0977787791 / e-mail: info@mladi-eu.hr

 

 

 

 

9724-poslovi