Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti ključni je prioritet politike Europske komisije. Taj je prioritet od 2010. uključen u strategiju Europa 2020., strategiju EU-a za rast i radna mjesta, koja je posvećena otvaranju radnih mjesta i smanjenju siromaštva. Posebno poglavlje zauzima nastojanje za suzbijanje socijalne isključenosti mladih. Postoji više oblika socijalne isključenosti mladih osoba:

  • Isključenost iz tržišta rada opisuje situaciju suočavanja s vanjskim ograničenjima ulaska ili ponovnog ulaska na tržište rada.
  • Ekonomska isključenost predstavlja dimenziju koja uključuje siromaštvo, financijsku ovisnost od države ili drugih socijalnih skupina i pojedinaca.
  • Institucionalna isključenost predstavlja dimenziju koja proizlazi iz obrazovnog sustava (redovitog, kao i nastavka školovanja i osposobljavanja), mjera i odaziva institucija na nezaposlenost i siromaštvo, javnih i privatnih institucija (banke, osiguranja i sl.).
  • Isključenost kroz socijalnu izolaciju opisuje povlačenje iz socijalnih mreža ili povlačenje pojedinca, što vodi smanjivanju kontakata na samo jednu specifičnu skupinu ljudi ili čak ukupnu izolaciju pogođenog pojedinca.
  • Kulturna isključenost odnosi se, na društvenoj razini, na nemogućnost življenja u skladu s društveno prihvatljivim normama i vrijednostima, s mogućim posljedicama identifikacije s devijantnim ili odstupajućim oblicima ponašanja.
  • Prostorna isključenost odražava se u uvjetima prebivanja, prostornoj koncentraciji osoba s ograničenim financijskim mogućnostima, koje često imaju sličnu socijalnu i/ili kulturalnu pozadinu, a uključuje i doživljaj prostorne izolacije i pomanjkanja infrastrukture na području prebivanja (smanjene mogućnosti prijevoza, kulturnih događanja, trgovina itd.).

 

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.

Budimo aktivni - memorandum_NOVIBudimo aktivni - memorandum 2