Tjelesno oštećenje

  • Oštećenje vida: Pod oštećenjem vida smatra se sljepoća i slabovidnost. Sljepoćom se smatra takvo stanje vidnog receptora kod kojeg je na boljem oku uz najbolju moguću korekciju oštrina vida 0,05 i manje ili ostatak centralnog vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju 0,25 uz suženje vidnog polja na 20 stupnjeva ili manje. Prema stupnju težine oštećenja slabovidnost se dijeli na: oštrinu vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju od 0,1 do 0,3 i manje te oštrina vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju od 0,3 do 0,4.
  • Oštećenje sluha: Oštećenje sluha su gluhoća i nagluhost. Gluhoćom se smatra gubitak sluha u govornim frekvencijama (500 do 4000 Hz) veći od 93 decibela, a nagluhošću se smatra oštećenje sluha od 26 do 93 decibela.
  • Gluho-sljepoća: Gluho-sljepoća je specifično i jedinstveno dvostruko senzoričko oštećenje u različitim kombinacijama i intenziteta. Gluho-sljepoća se pojavljuje u različitim kombinacijama intenziteta: praktična gluho-sljepoća; gluhoća i slabovidnost; sljepoća i nagluhost; nagluhost i slabovidnost.
  • Oštećenje govorno-glasovne komunikacije: Oštećenje govorno-glasovne komunikacije su oštećenja (govor, glas, jezik, čitanje, pisanje) kod kojih je zbog funkcionalnih oštećenja komunikacija govorom otežana ili ne postoji.
  • Oštećenje lokomotornog sustava: Oštećenje lokomotornog sustava je prirođeni ili stečeni nedostatak ili deformacija, smanjenje ili gubitak motoričkih ili funkcionalnih sposobnosti u izvođenju pojedinih aktivnosti.
  • Oštećenje središnjeg živčanog sustava: Ono je posljedica prirođene ili stečene bolesti ili povrede koje uzrokuju smanjenje ili gubitak funkcionalnih sposobnosti u izvršenju pojedinih aktivnosti ili promjena svijesti.
  • Oštećenje perifernog živčanog i mišićnog sustava: Ovo oštećenje je posljedica prirođene ili stečene bolesti ili povrede koja uzrokuje smanjenje ili gubitak mišićne funkcije u izvršenju pojedinih aktivnosti.
  • Oštećenje drugih organa i organskih sustava: Oštećenje drugih organa i organskih sustava (dišni, probavni, cirkulacijski, endokrini, kože i potkožnog tkiva te urogenitalni sustav) je posljedica prirođene ili stečene bolesti ili povrede organa ili organskog sustava koje dovodi do smanjenja ili gubitka sposobnosti u izvršavanju pojedinih aktivnosti.

Projektom „Mi to možemo“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.