Udruga mladih „Mladi u Europskoj Uniji“ u suradnji s partnerom „Razvojnom agencijom Šibensko – Kninske županije“ provodi projekt „Znanjem za budućnost“.

Zagovaranje

Zagovaranje su planirane, sustavne i usmjerene aktivnosti prema pojedincima i/ili grupama s ciljem da prihvate predmet zagovaranja (kupiti, učiti, osnažiti, unaprijediti, promicati, činiti,…) od osobe/osoba koje ih zagovaraju (zagovarači). Vještine zagovaranja su potrebne za pokretanje promjena. Svaka komunikacija s drugom/drugim osobama je u pravilu aktivnost zagovaranja. Bez odgovarajućih vještina zagovaranja, nema ni uspjeha. Zagovaranje je zajednički pojam za prodaju, marketing, odnose s javnošću, lobiranje, nagovaranje, mobiliziranje,…

Učiti kako učiti

Jedan od najvećih paradoksa u životu je da nas se kroz ¬čitav sustav tradicionalnog školovanja ne uči kako se uči. Posljedice nepoznavanja vještina kako učinkovito učiti se još drastičnije javljaju u periodu potreba pojedinaca za cjeloživotnim učenjem (period od završetka redovitog školovanja pa do kraja aktivnog rada i života). Kako da učinkovito uče poslije redovitog školovanja kada to nisu naučili tijekom redovitog školovanja? Redovno obrazovanje ne ispunjava jednu od svojih osnovnih funkcija: naučiti kako učiti.

Kreativno pisanje

Kvalitetno komuniciranje u sadašnjoj fazi razvoja informatičke tehnologije, nezamislivo je bez vještina kreativnog pisanja. Potreba za kreativnim pisanjem postaje svakim danom sve veća. Email, izvješća, prezentacije, stručni članci, knjige, prisutnost na društvenim mrežama,… su svakodnevna potreba pojedinaca u profesionalnom i osobnom životu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Znanjem za buducnost memoZnanjem za buducnost memo 2