Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili zajednice, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom o volonterstvu. Volonter je svaka fizička osoba koja volontira sukladno nacionalnim i međunarodnim propisima, bez obzira na spol, dob, socijalni ili bilo koji drugi status. Volonter djeluje slobodnom voljom i u organiziranom okruženju u želji da pomogne drugim osobama i društvu u cjelini.

Volonterski rad potiče društveni aktivizam, koji je osnovni pokretač svakog naprednog društva. Mladima i nezaposlenima pomaže da razviju ili dodatno usavrše određene vještine i priprema ih za buduće zaposlenje. Kroz volontiranje osobe razvijaju komunikacijske i organizacijske vještine, proširuju svoje socijalne krugove te često dobijaju i priliku za zaposlenje. Vrlo važno je naglasiti da volontiranje pruža i mogućnost neformalnog obrazovanja.

Volontiranje organizira organizator volontiranja, koji u smislu Zakona o volontiranju može biti udruga, zadruga, ustanova ili svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti.

Što je volontiranje i koji sve oblici postoje? Kako izraditi volonterski ugovor? Tko je koordinator, a tko organizator volontiranja? Kako postati koordinator volontera? Što je etički kodeks volontiranja? Što su volonterski centri?

Kako bi dobili odgovore na ova pitanja i produbili znanja mladih osoba na području Grada Knina, Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ u sklopu projekta „Budimo aktivni“ organizira predavanje „Vrijednost volonterstva“.  Za više informacija možete nam se obratiti na e-mail: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.