Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili zajednice, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom o volonterstvu. Volontiranje doprinosi samom volonteru u vidu osobnog rasta i razvoja različitih socijalnih vještina, te aktivnog društvenog djelovanja.

Volonterstvo u Republici Hrvatskoj još uvijek nije uobičajena praksa, zadnjih desetak godina razvojem civilnog društva pokrenule su se stvari nabolje. Društvo volontiranjem dobiva stvaranje novih vrijednosti, veću građansku odgovornosti aktivizam mladih osoba, bolje socijalno uključivanje mladih u društvo, razvijanje kreativnosti i tolerancije, bolju kvalitetu života, prevenciju poremećaja u ponašanju, bolju konkurentnost mladih na tržištu rada, učinkovitije odgovaranje na potrebe u društvu te povećanje socijalnog kapitala i društvene kohezije.

Volonter volontiranjem stječe samopoštovanje, razvija razumijevanje za društvene probleme i suosjećanje s drugima, uči socijalne vještine, razvija moralni i etični koncept, stječe nova znanja i vještine, nova poznanstva, stvara osjećaj korisnosti i pripadnosti, stječe profesionalna iskustva, korisno provodi slobodno vrijeme, te povećava ili ostvaruje mogućnost zaposlenja.

Prema Zakonu o volonterstvu, organizator volontiranja može izdati volontersku knjižicu kao jedan od alata za evidentiranje volonterskog doprinosa pojedinca. Na volonterov zahtjev organizator je dužan izdati Potvrdu o kompetencijama stečenima kroz volontiranje ako je bila riječ o dugotrajnom volontiranju.

Europske snage solidarnosti nude različite volonterske aktivnosti u kojima mladi mogu sudjelovati. Cilj ovakvih projekata je pružiti mladima priliku da volontiranjem odgovore na važne društvene potrebe i pridonose osnaživanju zajednica. Na taj način se mladima omogućuje stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za njihov osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj te time i poboljšava njihova zapošljivost. Volonterski projekti mogu kombinirati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

1) Individualne volonterske aktivnosti, podrazumijevaju volontiranje u punom radnom vremenu (najmanje 30 i najviše 38 sati tjedno) u trajanju od 2 do 12 mjeseci. Sudionik može sudjelovati samo u jednoj individualnoj volonterskoj aktivnosti.

2) Aktivnosti volonterskih timova, podrazumijevaju grupe od 10 do 40 mladih koji dolaze iz najmanje dvije strane zemlje kako bi volontirali u trajanju od 2 tjedna do 2 mjeseca. Ovaj tip aktivnosti posebno je namijenjen uključivanju mladih snaga s manje mogućnosti. Volonter može sudjelovati u više aktivnosti volonterskih timova koje se provode u okviru Europskih snaga solidarnosti bez ograničenja, neovisno o tome je li prethodno sudjelovao u individualnim volonterskih aktivnostima.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.