Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je radionicu pod nazivom „Volonterstvo kao vrijednost“,24.05.2016. godine u prostoru dnevnog boravka u Narančastoj zgradi.

Navedena radionica realizirana je u sklopu projekta „ TOČKA- Info centar za mlade“, koji Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Radionica je za cilj imala potaknuti mlade ljude na uključivanje u volonterske akcije te promovirati volonterstvo kao pozitivnu društvenu vrijednost.

Radionica je tematski bila podijeljena tako u svom teoretskom dijelu objasni pojam „volontiranje“ te koje su vrste volontiranja, kao i da upozna sudionike sa zakonodavnim okvirom za volontiranje i Etičkim kodeksom volontera. U praktičnom dijelu sudionici su radili na osmišljavanju volonterske akcije koristeći pritom sustav brainstorminga te SWOT analizu.

Radionicu su održali Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.