Savjet za razvoj civilnoga društva savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

Tijekom 2015. godine Savjet za razvoj civilnoga društva održao je 5 sjednica, u sklopu izmjena zakonodavnog okvira za rad udruga, u 2015. godini  jedna od tema od najvećeg interesa Savjeta bilo je poslovanje udruga te gospodarske djelatnosti udruga. Donošenjem novog Zakona o udrugama u 2014. godini te donošenjem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, jasnije je definirano financiranje udruga te provedba gospodarskih aktivnosti od strane udruga.
Savjet je u 2015. nastavio s praćenjem Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2012. – 2016. kao temeljnog strateškog dokumenta za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.
Praćenje programiranja i provedbe EU fondova nastavljeno je i u 2015. godini. Sukladno iskazanom interesu članova Savjeta te širem krugu udruga koje provode projekte financirane iz EU fondova i njihovih konkretnih primjedbi, organiziran je sastanak s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda kako bi se ujednačilo postupanje provedbenih tijela u provedbi EU projekata udruga na razini sustava.

Posredovanje u izboru predstavnika organizacija civilnoga društva u razna savjetodavna/radna  tijela na zahtjev različitih državnih tijela također je u 2015. godini bila stalna aktivnost Savjeta, a s ciljem osiguranja transparentne i demokratske procedure donošenja strateških i drugih dokumenata.

Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2015. godini preuzmite ovdje.

Pisane vijesti

Izvor: udruge.hr