Vlada Republike Hrvatske je na 234. sjednici održanoj 4. lipnja 2020. imenovala članove Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) iz Republike Hrvatske za novo mandatno razdoblje od 2020. do 2025. godine.

EGSO je savjetodavno tijelo Europske unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). Na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina i smatra se mostom između institucija EU-a i civilnog društva.

Sukladno provedenom Javnom pozivu te proceduri izbora putem Savjeta za razvoj civilnoga društva, za predstavnike organizacija civilnoga društva imenovani su Danko Relić, Svjetlana Marijon i Lidija Pavić – Rogošić.

Uz predstavnike organizacija civilnoga društva,  članovima Europskog gospodarsko-socijalnog odbora iz Republike Hrvatske imenovani su i  Davor Majetić, Dragica Martinović Džamonja, Violeta Jelić, Marija Hanževački, Anica Milićević Pezelj i Vilim Ribić.

Više informacija o radu EGSO dostupno je ovdje.

IZVOR: https://udruge.gov.hr/