Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Siguran korak II“ UP.02.2.2.14.0130

Da bi pojasnili što znači biti asistent/ videći pratitelj i istovremeno osoba od povjerenja, prije svega važno je razumjeti funkciju i ulogu osobe koja pruža podršku. U kontekstu pružanja potpore tijekom komunikacije, tumačenje funkcije i uloge asistenta/ videćeg pratitelja, potpuno je drugačije. U ovom području dimenzije su višeznačne i kompleksnije jer ne uključuju odnos i interakciju dvoje ljudi – asistenta/videćeg pratitelja i osobu s oštećenjem vida, već i druge osobe uključene u neposrednu interakciju i komunikaciju te socijalni kontekst u kojem se komunikacija odvija.

Odgovornost asistenta/videćeg pratitelja je velika jer mu je zadatak omogućiti slijepoj osobi što samostalnije uključivanje u žustru debatu poslovnog sastanka, prijateljski razgovor ili samo neobavezno ćaskanje. Osobi s oštećenjem vida važno je imati osobu od povjerenja jer ona doprinosi osjećaju sigurnosti i samopouzdanju tijekom komunikacije. Osoba od povjerenja trebala bi biti visoko etična osoba koja će iskreno i u potpunosti prenijeti sve vizualne informacije koje su važne za trenutnu komunikaciju s drugim videćim osobama, ali i sve druge informacije koje doprinose općoj informiranosti osobe s oštećenjem vida.

Za samog asistenta/videćeg pratitelja iznimno je važno da ima vještinu predočavanja detalja i značajki koje percipira putem vida i tumačenja trenutnog konteksta situacije, ponašanja i neverbalnih reakcija drugih osoba i svega drugoga što je u pojedinoj situaciji za osobu s oštećenjem vida važno. Pri tome, pružajući potporu, asistent/videći pratitelj ni u jednom trenutku ne smije uskratiti ključnu informaciju ili preuzeti inicijativu u komunikaciji.

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba uz pomoć projekta kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, pruža svojim članovima potporu u različitim socijalnim aktivnostima, gdje se maksimalno posvećuju zbližavanju sa korisnikom i svijetom u kojem se sami ne snalaze najbolje. U tom slučaju videći pratitelj nastoji korisnika što više uključiti u razne socijalne aktivnosti, pružiti pomoć prijevoza do raznih ustanova, odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku i slično. Također, ovisno o potrebi slijepe osobe, pružiti pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koji žive sami i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova obitelji u bližoj okolici, čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi. Videći je pratitelj posebice koristan članovima koji stanuju u zabačenim dijelovima jer im se omogućuje realizacija obveza i potreba.

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.