Svakom se korisniku može odobriti najviše 80 sati mjesečno usluge osobne asistencije.

U svrhu procjene broja potrebnih sati asistencije za svakog korisnika potrebno je dostaviti ispunjenu Listu procjene i praćenja potreba.

Mjesečna naknada osobnom asistentu iznosi 2.000,00 kn neto.

Broj radnih sati osobnog asistenta uključuje fleksibilno radno vrijeme, kao i mogućnost rada neradnim danima i blagdanima te u večernjim satima, a prema dogovoru korisnika i osobnog asistenta.

Sukladno članku 75. Zakona o radu (NN 93/14) osobni asistent ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili bolovanja osobnih asistenata poslove osobne asistencije u njegovu zamjenu vrše postojeći zaposleni osobni asistenti. Samo u iznimnim slučajevima, uz prethodnu pismenu dozvolu Ministarstva u vrijeme zamjene moguće je zapošljavanje novog osobnog asistenta.

Cilj projekta: Projektom ““Zajedno za ispunjeniji dan“ osigurava se usluga osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak ni obične svakodnevne zadatke. Usluga će biti pružena 7 osoba s invaliditetom na temelju prethodne stručne procjenjuje njihovih potreba. Projektom će se zaposliti i 7 nezaposlenih osoba koje spadaju u ugrožene skupine kao osobne asistente.

Nositelj projekta: Društvo multiple skleroze Šibensko – kninske županije

Područje provedbe projekta: Šibensko – kninska županija

Trajanje projekta: 30 mjeseci (12.06.2019. – 12.12.2021.)

Vrijednost projekta: 1.413.094,44 HRK

Iznos EU potpore: 1.413.094,44 HRK

 

Kontakt: Društvo multiple skleroze Šibensko – kninske županije

Adresa: Kralja Zvonimira 44, 22 000 Šibenik

E – mail:  dms.sibenik@gmail.com

Web stranica: http://dms-skz.hr /

Sadržaj objavljenog teksta isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Šibensko – kninske županije i ne odražava nužno stavove Europske unije

DMS SKZ MemorandumDMS-SKZ Memorandum 2