Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji” provodi projekt “Strategija za mlade Šibensko – kninske županije” u partnerstvu s Šibensko-kninskom županijom. Trajanje projekta je od 01.08.2021. – 01.02.2023.

Šibensko-kninska županija će ovim projektom po prvi put dobiti strateški dokument u području mladih. Na taj način želi se omogučiti što ravnomjernija implementacija politika za mlade na području Županije s posbenim fokusom na ruralna i deprivirana područja. Također kroz proces prihvaćanja Strategije, Šibensko-kninska županija prihvatit će Europsku povelju o radu s mladima na lokalnoj razini. Donositelji odluka na lokalnoj razini biti će upoznati s načinima uključivanja mladih u procese iz kojih mogu dobiti konstruktivne povratne informacije o pitanjima koje ih se tiču. Preko 100 mladih osoba s područja Šibensko-kninske županije će biti uključeno u donošenje strateškog dokumenta u području mladih, čime će se potaknuti daljnje aktivnosti i sudjelovanje u svojim lokalnim zajednicama.

Također, na nacionalnoj razini bi cilj bio potaknuti provedbu politika koje će biti vezane za Ciljeve za mlade. Sudionici projekta će se kroz aktivnosti upoznati s politikama EU u području mladih te će se kao sastavnog dijela Strategije dotaknuti i Europske povelje  o radu s mladima, koja bi trebala biti prihvaćena istovremeno sa Strategijom za mlade Šibensko-kninske županije. Time bi se stvorili uvjeti za direktnu implementaciju europskih politika za mlade na području Šibensko-kninske županije.

Po završetku projekta, jednom kad Strategija bude donesena gradovi i općine će na temelju gotovog strateškog dokumenta imati priliku što efektivnijeindicirati određene politike za mlade ovisno o potrebama mladih u pojedinoj lokalnoj zajednici.

Projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa Europske unije.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih “Mladi u Europskoj uniji”