Vijeće Europske unije prihvatilo je Uredbu kojom se službeno usvaja program Europa za građane 2014. – 2020., na sjednici održanoj 14. travnja 2014. Uredba Vijeća o uspostavljanju programa Europa za građane za razdoblje od 2014. do 2020. stupa na snagu po objavi u Službenom listu EU-a, krajem travnja 2014. godine. Programski vodič biti će dostupan početkom svibnja.

U sklopu novog programa, prijavitelji se mogu prijaviti na:
 
Cjelina 1. – Europsko sjećanje  – Rok prijave je 4. lipnja 2014.
 
Cjelina 2. – Demokratski angažman i građansko sudjelovanje
Ova cjelina obuhvaća mjere:
1.       Bratimljenje gradova – Rokovi prijave su 4. lipnja i 1. rujna 2014.
2.       Umrežavanje gradova – Rokovi prijave su 4. lipnja i 1. rujna 2014.
3.       Projekti civilnog društva – Rok prijave je 1. rujna 2014.
Ured za udruge će, u svojstvu Nacionalne kontakt točke, na svojim stranicama objaviti Programski vodič, kao i najave radionica za potencijalne prijavitelje. Više informacija o programu možete pronaći ovdje.
Izvor: www.uzuvrh.hr