Zahvaljujući projektu “Pomoć u kući – život u sreći” 5 žena pripadnica ranjivih skupina s područja grada Šibenika zaposleno je na dvije godine. Cilj projekta je porast stope zapošljavanja, reduciranje razine siromaštva žena i njihovih obitelji te posljedično povećanje kvalitete življenja i socijalne inkluzije pripadnica ciljne skupine kao i krajnjih korisnika. Provedbom projekta se, osim zapošljavanja, ciljnoj skupini omogućilo i povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno usavršavanje za posao njegovateljica i pomoćnih kuharica, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Osim toga, u projekt je kroz dvije godine bilo uključeno 32 krajnja korisnika kojima se pružala pomoć u njihovim kućanstvima, kao što je pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pripremi obroka i održavanju čistoće stambenog prostora te pružanje podrške kroz razgovore i druženje. Korisnici su starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja grada Šibenika kojima je potrebna potpora i podrška u svakodnevnom životu. Također, tijekom projekta su dobivali pakete osnovnih higijenskih potrepština, a ukupno ih je podijeljeno 600.

Projekt „Pomoć u kući – život u sreći“ provela je Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ zajedno s partnerima Centrom za socijalnu skrb Šibenik i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Šibenik. Sve aktivnosti su sufinancirane iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a ukupna vrijednost projekta je 1.637.656,72 kuna.

Projekt je u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da su se kao sudionice aktivnosti uključile žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje su skrbile o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“