U četvrtak, 01. listopada 2015. održano je završno uređenje dječjeg igrališta u sklopu akcije „Pokrenimo zajednicu“ tijekom kojeg je zasađeno ukrasno bilje. U sklopu dvomjesečne akcije, obojana je ograda, posađeno cvijeće, uređene klupe i okoliš Osnovne škole Tina Ujevića.

Akciju je pokrenula udruga mladih ‘Mladi u EU’ u suradnji sa školom, a pridružili su joj se i predstavnici gradske četvrti Baldekin i gradska vlast.

Cilj akcije, uz želju da ovaj prostor bude što ljepši, bio je i probuditi svijest građana da očuvaju ovaj prostor jer je to imovina svih nas, ali i upozoriti na zapuštena i devastirana dječja igrališta koja predstavljaju potencijalnu opasnost za djecu i okolinu. Dječja igrališta jako su bitna za cjelokupni dječji razvoj. Ona djeci pružaju mogućnosti za tjelesni i mentalni razvoj, kolektivnu i samostalnu igru te priliku da nauče uspostavljati socijalne kontakte.

Akcija se provodila na području grada Šibenika, na dječjem igralištu osnovne škole „Tin Ujević“. U sklopu akcije, održan je info pult na glavnom gradskom trgu u Šibeniku (ispred kazališta) putem kojeg se informiralo građane o građanskoj akciji „Pokrenimo zajednicu“ te ujedno pozvalo da se uključe u akciju. Čišćenju i uređenju okoliša dječjeg igrališta pristupilo je desetak volontera, uglavnom članovi udruge „Mladi u EU“.

Potrebni materijal za provođenje akcije, kao i samo financiranje iste, omogućila je Zaklada „Kajo Dadić“ iz Splita.