Pozadina
Poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje otvoren je za nevladine grassroot organizacije u jugoistočnoj Europi (konkretno iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Bivša jugoslavenska Republika Makedonija i Rumunjska) kako bi se mogli prijaviti za rad na javnom zagovaranju u svojoj zemlji. Cilj nam je održati 6-12 po mogućnosti nacionalnih, ali može i lokalnih kampanja u 6 navedenih zemalja iz regije. Sve ponude trebaju sadržavati analizu pozadine problema, ostvarive ciljeve, glavni cilj, rezultate, aktivnosti i budžet. Moraju uključivati elemente rada u medijima, mobilizaciju građana i vidljivost. Kampanje javnog zagovaranja moraju imati korijen u lokalnom/nacionalnom kontekstu te moraju biti od društvenog značaja. Ugovori će se potpisati na trajanje od minimalno 12 i maksimalno 25 dana. Ovaj se poziv pokreće u sklopu regionalnog projekta Odgovor građana na klijentelizam u medijima – MEDIA CIRCLE sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj projekta je da se uspostavi neovisan, održiv i višeslojan međudržavni mehanizam za aktivno praćenje medijskih politika, zagovaranje i brzu reakciju na problem u jugoistočnoj Europi.

Ciljevi i prioriteti ovog poziva
Zanimaju nas zagovaračke aktivnosti / kampanje koje se odnose na klijentelizam u medijima, medijske slobode, etike medija te stvarno vlasništvo nad medijima. Cilj ovog poziva je povećanje dosega i utjecaja nalaza MEDIA CIRCLE projekta, pogotovo Indeksa klijentelizma u medijima i priča istraživačkih novinara objavljenih na portalu Fairpress.eu. To će se postići kroz širenje/distribuciju rezultata istraživanja i širenje Fairpress članaka putem društvenih mreža i lokalnih/nacionalnih medija.

Tko se može prijaviti?
Organizacije koje se prijave moraju biti registrirane lokalne grassroot organizacije civilnog društva koje se bave medijskim i zagovaračkim pitanjima u jugoistočnoj Europi (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunjska i Bivša jugoslavenska Republika Makedonija). Međunarodne organizacije civilnog društva ne mogu aplicirati na ovaj natječaj.
Trajanje projekta

Projekt započinje nakon potpisivanja ugovora, provizorni je datum 1. listopad 2016. Aktivnosti koje će se dogoditi prije tog datuma ne mogu se financirati. Maksimalno trajanje projekta je 25 dana.Iznos grantova/bespovratnih sredstava U ovom pozivu distribuirat ćemo maksimalno 15.000 Eura. Iznos grantova/potpora po organizaciji je između od 1.250 do 2.500 eura.

Aktivnosti:
Vrsta aktivnosti koje kvalificiraju su sljedeće (popis nije iscrpan):
Izravne zagovaračke aktivnosti
Provedba istraživanja (Desk research)
Distribuiranje rezultata istraživanja i širenje Fairpress članaka putem društvenih mreža
Poticanje javne rasprave među dionicima
Aktivnosti komunikacije i informiranja usmjerene na podupiranje konzultacije sa dionicima
Promicanje provedbe postojećih zakona i propisa
Zagovaranje revizije postojećeg zakonodavstva u skaldu sa standardima i zahtjevima Europske unije
Uspostava dijaloga s političkim strankama, grupama parlamentaraca i zakonodavnim tijelima
Objava izvještaja
Kampanje za podizanje javne svijesti
Objava letaka, priručnika o najboljoj praksi

obrazac_prijave

upute