U sklopu projekta „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a!“ Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ je izradila Upitnik o volontiranju.

Cilj Upitnika je utvrditi motiviranost za volontiranjem te razinu motiviranosti građana, a posebno mladih, o postojećim mogućnostima volontiranja na području gradova Šibenika i Drniša.

Upitnik o volontiranju je anoniman te ga možeš pronaći na početnoj web stranici Udruge u desnom kutu.

Projekt „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a!“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Cilj projekta je razvoj i promicanje volonterstva na području gradova Šibenika i Drniša.

 

preuzmi