Projekt „Podrškom do zajedništva“ Udruga za znanost i obrazovanje „Scientia populo“ provodi u partnerstvu s hrvatskim zavodom za zapošljavanje i centrom za socijalnu skrb „Knin“.

Projektom je osnažen i unaprijeđen radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, a time će se ujedno ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Većina korisnika do sada nije imala sličan način pomoći te su radosno prihvatili ulogu koju im je ovaj projekt dodijelio.

Govoreći o svojim dojmovima iz sudjelovanja u projektu, žene zaposlene na ovom projektu kazale su kako im je projekt donio puno iskustva koje će im zasigurno koristiti u potencijalnom daljnjem zapošljavanju, a krajnjim je korisnicima njihova pomoć puno značila, posebice u vrijeme koronavirusa. Također, suglasne su u tome da im je najvrjednija bila komunikacija i pružanje pomoći kroz razgovor.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.506.872,00 te je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge za obrazovanje i znanost „Scientia populo“ Knin