Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, kao nositelj projekta „Siguran korak II“,  nastavlja s provođenjem projektnih aktivnosti. Projektom je obuhvaćeno 10 slijepih osoba s područja Zagreba i Zagrebačke županije kojima je na raspolaganju 1 videći pratitelj u razdoblju od 20 mjeseci, tj. od 1.7.2021. do 1.3.2023. godine.

Što točno radi videći pratitelj i koja je njegova uloga? Riječ je o osobi koja asistira slijepom korisniku u svakodnevnim situacijama kada je pomoć videće osobe neophodna. Uglavnom se radi o nabavci namirnica i ostalih kućanskih potrepština, pomoći pri kupnji odjevnih predmeta, čitanju knjiga, novina, pošte i praćenju pri kretanju gradom kod obavljanja raznih zadaća, neovisno o njihovoj prirodi.

Prilikom korištenja usluge, videći pratitelj će slijepu osobu dočekati na unaprijed dogovorenom mjestu (npr., na određenoj tramvajskoj stanici ili će se s njom sastati u njenom domu) te joj pružiti uslugu pratnje i podrške u obavljanju dogovorenog pregleda ili bilo koje druge aktivnosti. Po završetku navedenoga će slijepu osobu ili otpratiti do javnog prijevoza kojim će se ona vratiti u svoj dom ili ju otpratiti do mjesta stanovanja, a ovisno o dogovoru sa samim korisnikom.

U sklopu projekta „Siguran korak II“ predviđeno je i korištenje automobila za brži i ugodniji prijevoz putnika. Također, isto je bilo nužno i zbog oskudice i/ili nepostojanja javnog prijevoza u pojedinim naseljima van grada Zagreba ili pak nepristupačnosti terena krajnjeg odredišta. Time je usluga videćeg pratitelja u ovom projektu obogaćena dodatnom vrijednošću.     

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.