Društvene mreže kao pojam označavaju strukturu i značaj društvenih interakcija koje imamo kao pojedinci s drugim pojedincima. Svaki pojedinac pripada nekoj društvenoj mreži. One mogu biti formalne ili neformalne, javne ili tajne. Mogu biti osobne ili profesionalne, privremene ili trajne. Mogu uključivati članove obitelji, školske prijatelje, članove iste vjerske institucije, članove nekog udruženja građana, nekog tijela itd. Članovi društvene mreže imaju najmanje jedno zajedničko obilježje s drugim članovima mreže, bilo da se radi o obilježjima poput dobi, spola, zajedničkog školovanja, profesije, vjerske pripadnosti, političke opredijeljenosti, hobija ili slično. Ključne su za olakšavanje postignuća neke skupine ili pojedinaca.

Društvene mreže za javno zagovaranje su korisna i moćna sredstva za postizanje zajedničkih ciljeva. Društvene mreže za javno zagovaranje su efikasne jer osiguravaju strukturu koja dopušta organizacijama i pojedincima da surađuju i dijele znanja i resurse u svom utjecanju na politiku. Kako bi bili uspješni zagovaratelji u javnosti, članovi mreže moraju razviti vještine koje im omogućuju da se upuste u dijalog sa donositeljima odluka na svim razinama. Efikasne mreže su dobro organizirane, razvijaju identitet ekipe, djeluju prema dogovorenim normama i procedurama, izgrađuju sustave i strukture za donošenje odluka i komunikaciju, koriste vještine svakog člana i sve resurse za svoju maksimalnu korist.

U sklopu projekta „Budimo aktivni!“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“.

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.