Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu ne podrazumijeva samo prilagodbu arhitektonskih uvjeta, korištenje znakovnog pisma, Braillovog pisma ili dostupnost obrazovanja, sadržaja za sportske i druge aktivnosti slobodnog vremena. Uključenost u zajednicu je znatno širi pojam koji prepoznaje i osobi s invaliditetom omogućuje razvijanje vještina i jačanje sposobnosti u okolini koja je podržavajuća i koja se prema svakoj osobi odnosi s poštovanjem. Zajednica koja svojim članovima omogućava potpunu uključenost i kvalitetu svakodnevnog života je ona koja kreira inkluzivne usluge u okolini određene osobe. Promatrajući zajednicu i uključenost njezinih stanovnika jasno je da je inkluzivna zajednica samo ona u kojoj se polazi od mogućnosti osobe. Tako uključenost osoba s invaliditetom u društvo ne može biti primjerena ukoliko se polazi od invaliditeta osobe, tj. od onoga što osoba ne može učiniti, napraviti ili postići.

Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu ovisi i o stavovima i akcijama pojedinca koji živi u toj zajednici. Inkluzivne zajednice, usmjerene uslugama, su one koje omogućuju: poštovanje i dostojanstvo osoba s invaliditetom, arhitektonski prilagođenu okolinu te okruženje koje cijeni osobu i vidi dobrobit njenog postojanja za zajednicu u cjelini; koje omogućuju pojedincu sudjelovanje u svim aktivnostima, a ne koriste opravdanja za nesudjelovanje tih osoba koje promatraju pojedinca, a ne stereotipne stavove budući da je svaka osoba s invaliditetom, pa čak i s istom vrstom i stupnjem invaliditeta, različita u svojim karakteristikama. Biti integriran u zajednicu i sudjelovati iskustveno u inkluziji zahtjeva čvrstu povezanost pojedinca i šire zajednice. Termin mjesto u zajednici za mlade osobe može označavati školski objekt, sportska igrališta koja su dostupna mladoj osobi s invaliditetom, a zajednica za odrasle mogu biti npr. kazališta, muzeji te često puta ulazak i opstanak u svijetu rada.