Udruga “ZvoniMir”


O Udruzi ZvoniMir

Udruga ZvoniMir osnovana je 2002. godine u Kninu.
Područje djelovanja: Šibensko-kninska županija, Zadarska županija, Ličko-senjska županija i Splitsko-dalmatinska županija
Sjedište Udruge je u Kninu, te Udruga ima ured i u Drnišu.

Ciljevi:

Pružanje psiho-socijalne pomoći, psihološki i socijalno ugroženim pojedincima i skupinama, stručne pomoći djeci i odraslima s posebnim potrebama uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela, stručne pomoći i briga za stare i nemoćne,
Promicanje ljudskih prava u RH, te pomoć zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonom,
Zaštita prava potrošača kao temeljnih ljudskih prava,
Suradnja i razmjena s istim ili sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama i ustanovama,
Poticanje i razvoj civilnog društva, povezivanje i suradnja gospodarskog, vladinog i nevladinog sektora u zemlji, regionalno i lokalno,
Svi ostali vidovi pomoći sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva te potpora razvojnim procesima u lokalnoj zajednici,
Uvođenje novih modela i novih načina rješavanja problema u području ovisnosti o drogama.

U svrhu ostvarenja ciljeva Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

  • organizirati savjetodavnog rada (grupnog i individualnog),
  • organizirati savjetodavni rad kroz kontakt telefon u oblasti pravne i psihološke pomoći,
  • provoditi programe psiho-socijalne podrške (nakon dobivanja suglasnosti nadležnih tijela),
  • pružati pomoć poradi zaštite temeljnih ljudskih prava i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonima RH,
  • pružanje stručne pomoći (psiholog, defektolog, socijalni radnik) djeci i odraslima s posebnim potrebama sukladno posebnim propisima,
  • organiziranje i pružanje institucionalne i vaninstitucionalne pomoći starijim osobama,
  • organizirati i provoditi aktivnosti i javna događanja vezana uz informiranje i promociju građanskih prava zajamčenih Ustavom RH,
  • poticanje aktivizma u lokalnoj zajednici, promoviranje građanskih inicijativa, informiranje javnosti, pojedinaca i grupa o mogućnostima udruživanja i stvaranje građanskih inicijativa, zagovaranje pokretanja i osnivanja udruga, građanskih inicijativa te osiguravanja potrebnih uvjeta za njihov rad,
  • savjetovanje, konzalting u izradi normativnih i strateških dokumenata,
  • pružanje konzultantskih usluga neprofitnom gospodarskom sektoru i lokalnoj samoupravi te državnim institucijama,
  • poticanje i pomoć u međusektorskoj suradnji u zajedničkim projektima,
  • osnivanje i vođenje zaklade za financirane projekata i aktivnosti udruga,
  • organiziranje i koordinacija interesnog povezivanje udruga i građanskih inicijativa,
  • razvoj neprofitnog poduzetništva i gospodarskih aktivnosti udruga(u skladu sa zakonom o udrugama),
  • raditi na poboljšanju kvalitete života kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena djece, mladeži, žena i starijih osoba, održavanjem i provođenjem radionica, tečajeva, tribina, organiziranjem priredbi, koncerata, izložbi i drugih različitih oblika odmora , zabave, rekreacije,
  • pomagati savjetima stručnih osoba pojedincima i obiteljima u rješavanju svakodnevnih problema
  • organizirati edukacije ugroženih pojedinaca i skupina,
  • izrađivati i provoditi programe za djecu i mladež,
  • osmišljavati aktivnosti na povećanju kompetentnosti članova Udruge,
  • organizirati za članove Udruge seminara i radionica u svrhu potpunijeg ostvarivanja zadaća i ciljeva Udruge,
  • organizirati, poticati i educirati dragovoljce te popularizirati dragovoljni rad mladih za mlade,
  • organizirati i provoditi suradnju i razmjenu s udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu,
  • surađivati sa stručnjacima, ustanovama, tijelima i službama na poslovima od interesa za Udrugu,
  • sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge,
  • organiziranje preventivno edukacijskih programa usmjerenih na djecu, mlade, učenike i njihove obitelji, nastavnike, učitelje, odgajatelje i ostale relevantne subjekte u zajednici s ciljem podizanja svijesti o štetnosti i utjecaju droga i ostalih sredstava ovisnosti uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela,
  • pružanje pomoći građanima Republike Hrvatske kao potrošača u skladu sa hrvatskim zakonodavstvom kroz informiranje, educiranje, organiziranje predavanja i udruživanje u saveze s udrugama istog profila

Značajniji projekti i aktivnosti u posljednje tri godine

2013.

Drugu godinu za redom kao provedbeni partner projektnih aktivnosti, a na temelju ugovornog odnosa sa gradom Drnišom, udruga ZvoniMir provodi aktivnosti nacionalnog Programa međugeneracijske solidarnosti koje je osmislilo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pod nazivom Pomoć u kući starijim osobama. Kroz ovaj projekt udruga je zaposlila 6 osoba, a financiralo ga je nasljedno Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt se provodio kroz cijelu godinu 2013.
„Snažnim partnerstvom do uspješne prevencije“ je projekt koji uz pomoć Ministarstva znanosti obrazovanja i spota provodimo u gradu Drnišu uglavnom u suradnji sa srednjom školom Ivan Meštrović ali i sa lokalnom radnom grupom za pitanja prevencije čiji se rad naslanja na sam rad Savjetovališta za obitelj. U zajednici smo već prepoznati kao udruga koja se bavi problemima ovisnosti te koja nastoji pozitivno rješavati problem stavljanjem naglaska na aktivnosti informiranja odnosno prevencije. Projekt se provodio u periodu od 30.10.2012.-1.7.2013.
„S ovisnošću se najbolje bori prije no što ovisnost uopće postoji“ je projekt koji uz pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih provodimo na području grada Drniša u kojem kroz niz radionica, organiziranje okruglog stola te distribucijom informativnog materijala nastojimo informirati mlade, roditelje i cijelu zajednicu o štetnosti ovisnosti (pušenja, alkohola droge, kockanja, korištenja računala…). Projekt se provodio u periodu od 1.8.2012.-30.6.2013.
Projekt pod nazivom STEP je projekt koji smo uz potporu Nacionalne zaklade te u partnerstvu sa udrugom MI počeli provoditi u prosincu 2012.g., a radi se projektu koji za cilj ima jačanje razvoja civilnog društva te njihovo umrežavanje odnosno bolje predstavljanje i jačanje utjecaja organizacija civilnog društva. Projekt se provodio kroz cijelu 2013.g. te smo dobili i produženje ugovora za period cijele 2014.g.
U partnerskom odnosu sa udrugom B.a.B.e. provodimo projekt pod nazivom „Thinking locally, acting Nationally: empowering local human rights CSOs in the underdeveloped areas“ koji se financira sredstvima EU fondova a provodi se na području Slavonije, Šibensko – kninske i Ličko – senjske županije. Projektom je predviđeno da se kroz aktivnosti utječe na jačanje kapaciteta udruga i njihovog znanja o ljudskim pravima, snimanje dokumentarnog filma o poštivanju i stanju ljudskih prava na područjima projektnih aktivnosti, te promoviranjem povećati senzibilitet nacionalne javnosti o poštivanju ljudskih prava. Projekt se provodi u periodu od 28.3.2013.-28.9.2014.
Zajednica koja brine je metoda rada na prevenciji nasilja koju Udruga provodi od 2010.godine na području grada Drniša a u suradnji sa srednjom školom Ivan Meštrović. Radi se o programu u kojem se nastoji angažirati cijela lokalna zajednica kako bi simultano radila na rješavanju problema nasilja među mladima, ovisnosti te asocijalnog ponašanja istih. Ovaj projekt se dijelom financira sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a dijelom sredstvima koje donira grad Drniš.
Obiteljsko savjetovalište je također dio programa Udruge koji se provodi od 2010. godine te koji se nadovezuje na aktivnosti spomenute u preventivnoj metodi rada Zajednica koja brine. Savjetovalište vodi stručni psiholog koji je dugogodišnji vanjski suradnik udruge te koji uz defektologa pruža usluge djeci i roditeljima grada Drniša a na uputu dječjeg vrtića, škola ili centra za socijalnu skrb.
Projekt pod nazivom Solidarnost i zapošljavanje – “ruka u ruci” je projekt koji Udruga provodi kao nositelj te koji se financira sredstvima EU. HZZ je ugovorno tijelo grant ugovora, a partneri na projektu su nam općina Biskupija, Pučko otvoreno učilište Knin i opća bolnica Hrvatski ponos Knin. Osnovni cilj Projekta je jačanje uloge civilnog društva kao relevantnog pružatelja socijalnih usluga na lokalnom nivou, a kako bi se doprinijelo pružanju van institucionalnih socijalnih usluga i povećala zapošljivost teško zapošljivih kategorija ljudi – žena iznad 40 godina starosti, pripadnica nacionalnih manjina. Projekt se provodi u periodu od 2.7.2013.-1.1.2015.
“Društvo građana – povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka” je naziv projekta koji Udruga ZvoniMir provodi kao nositelj uz partnerske udruge Eko Krka iz Knina i Mladi u EU iz Šibenika te uz podršku Grada Knina. Cilj projekta je povećanje kapaciteta NVO-a za učinkovitu javnu prezentaciju i komunikaciju prema građanima, medijima i lokalnim vlastima, povećanje vidljivosti NVO-a kao i njihove uloge u lokalnoj zajednici kroz medijsko predstavljanje, društvene medije i direktno predstavljanje građanstvu, razvijanje pilot projekta predstavljanja (zastupanja) NVO-a u lokalnim upravljačkim i izvršnim tijelima, predstavljen model javnog savjetovanja (zagovaranja) između NVO-a i lokalne samouprave. Ugovorno tijelo grant ugovora je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te ujedno i glavni donator sredstava. Projekt se provodi u periodu od 13.11.2013.-.12.11.2014.g
Projekt pod nazivom “Pazi što klikaš!” je projekt koji Udruga ZvoniMir kao nositelj počinje provoditi u partnerstvu sa Udrugom mladih “Mladi u EU” iz Šibenika. Radi se o projektu prevencije cyber nasilja nad mladima a glavni donator sredstava je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Cilj projekta je prevenirati nasilje preko modernih tehnologija, edukacija o zaštiti nad ovakvim nasiljem kako djece, učenika osnovnih škola tako i njihovih roditelja.

2012.

„Snažnim partnerstvom do uspješne prevencije“ je projekt koji uz pomoć Ministarstva znanosti obrazovanja i spota provodimo u gradu Drnišu uglavnom u suradnji sa srednjom školom Ivan Meštrović ali i sa lokalnom radnom grupom za pitanja prevencije čiji se rad naslanja na rad Savjetovališta za obitelj koji djeluje u sklopu Udruge. U zajednici smo već prepoznati kao udruga koja se bavi problemima ovisnosti te koja nastoji pozitivno rješavati problem stavljanjem naglaska na aktivnosti informiranja odnosno prevencije.
„S ovisnošću se najbolje bori prije no što ovisnost uopće postoji“ je projekt koji uz pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih provodimo na području grada Drniša u kojem kroz niz radionica, organiziranje okruglog stola te distribucijom informativnog materijala nastojimo informirati mlade, roditelje i cijelu zajednicu o štetnosti ovisnosti (pušenja, alkohola, droge, kockanja, korištenja računala…).
Projekt pod nazivom STEP je projekt koji smo uz potporu Nacionalne zaklade te u partnerstvu sa udrugom MI počeli provoditi u prosincu 2012.g., a radi se projektu koji za cilj ima jačanje razvoja civilnog društva te njihovo umrežavanje odnosno bolje predstavljanje i jačanje utjecaja organizacija civilnog društva.

2011.

U partnerstvu sa Udrugom B.a.B.e. provodili smo projekt pod nazivom “Utiranje puta ka financijskoj i emocionalnoj stabilnosti”, čiji je osnovni cilj bio pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja u socijalizaciji kao i u pronalaženju posla na tržištu rada. Projekt se provodio u partnerstvu sa Udrugom Delfin iz Pakraca i Općinom Gračac Projekt je financiran sredstvima EU u iznosu od 119.255,94 €, a proveden je u periodu od 6.12.2010. – 6.12.2011.
U partnerstvu sa Organizacijom za građanske inicijative OGI provodili smo projekt pod nazivom “Partnerstvom do zaposlenja”. U sklopu ovog projekta Udruga je organizirala radionice na kojima su dugotrajno nezaposlene osobe marginaliziranih skupina imale mogućnost razviti i osnažiti vlastite kapacitete. Projekt je financiran iz EU fondova u iznosu od 78.693,00 €, a provodi se u periodu od 26.01.2011. – 26.01.2012.
Kao provedbeni partner projektnih aktivnosti, a na temelju ugovornog odnosa sa gradom Drnišom, udruga ZvoniMir provodi aktivnosti nacionalnog Programa međugeneracijske solidarnosti koje je osmislilo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pod nazivom Pomoć u kući starijim osobama. Kroz ovaj projekt udruga je zaposlila 6 osoba, a financiralo ga je MOBMS u iznosu od 168.700,00 kuna. Provodio se u vremenu od 01.07.2011. – 31.12.2011.
Udruzi je odobrena Institucionalna potpora koju je dodjeljivala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva na period od tri godine, počevši od 30.12.2010. u iznosu od 120.500,00 kn za 2011. godinu. Potpora se odnosi na podizanje kapaciteta udruge, usavršavanje članova, predstavljanje i razvoj udruge u skladu sa projektom.

posjetite naš web

Kontakt

Udruga ZvoniMir
VII.gardijske brigade 13
22300 Knin
Email: zvonimir@zvonimir.hr
Tel. 022 662 554
Fax. 022 664 908
posjetite naš web

Udruge...


Prijava

Lost your password?