Udruga “Žene kosovske doline”


Osnovni podaci o Udruzi:

Udruga ” Žene kosovske doline ” osnovana je 22.03.2013.godine.
Udruga je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija koja na načelima tolerancije, ravnopravnosti i suradnje kroz strategijska područja zaštite ljudskih prava radi na razvoju zajednice, vodi brigu o mladima, starima, potiče i podržava aktivno sudjelovanje građana/ki, lokalnih građanskih inicijativa i lokalne samouprave u izgradnji demokracije i pravne države, djeluje na području alternativne izvaninstitucionalne skrbi starih i nemoćnih te vodi računa o zaštiti,očuvanju i razvoju gospodarskih, ekoloških, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, sportskih , rekreacijskih, informacijskih i drugih interesa sela Općine Biskupija (Orlić, Biskupija,Vrbnik, Uzdolje, Zvjerinac, Markovac, Riđane, Ramljane) te utječe na donošenje odluka za ostvarivanje istih.

U svrhu ostvarivanja ciljeva, Udruga sprovodi slijedeće djelatnosti:

  • – pružanje pomoći starim i nemoćnim osobama pri obavljanju svakodnevnih životnih potreba,
  • – provođenje edukacijskih programa uz konkretnu prezentaciju i određenje smjernica za popravljanje razine životnog standarda navedenih grupacija kroz organiziranje i održavanje radionica,

– poticanje aktivnosti vezanih uz besplatnu pravnu pomoć radi zaštite i ostvarenja temeljnih građanskih prava i sloboda,
– pružanje humanitarne pomoći sukladno Zakonu,
– briga i očuvanje tradicijskih zanata i svega ostalog što ima veze s kulturno-povijesnom baštinom i tradicijom toga kraja, sukladno zakonu,
– okupljanje žena da putem različitih tehnika rada slobodno i samostalno izraze svoje umjetničke zamisli i ostvare svoja umjetnička djela,
– organiziranje izložbi i drugih priredbi na kojima će prezentirati radove i djela svojih članova,
– organiziranje i provođenje edukativnog i kreativnog rada s djecom,
– pomoć obiteljskim gazdinstvima u rješavanju gospodarskih problema,
– poticanje tolerancije i suživota među djecom, domicijalnim i doseljenim stanovništvom,
– organiziranje, sudjelovanje i provođenje edukacije kroz radionice, seminare, konferencije i druge oblike o ukupnom djelovanju nevladinih organizacija, mjesne i lokalne uprave i samouprave,
– poticanje, organiziranje, sudjelovanje i provedba programa/projekata koji osiguravaju međuregijsku suradnju u zemlji i inozemstvu ,
– pružanje informacija i savjeta građanima i građankama regije, s naglaskom na ranjive skupine,
– poticanje i organiziranje stručne suradnje sa srodnim nevladinim organizacijama i drugim pravnim subjektima koji se bave sličnom djelatnošću,
– organiziranje nakladničke djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Planirane djelatnosti u 2014. god.

Projekti koje udruga planira provesti u 2014. godini , a koji će se odvijati na području Općine Biskupija, obuhvativši stanovništvo svih 8 sela (Uzdolje, Biskupija, Markovac, Ramljane, Orlić, Zvjerinac, Riđane, Vrbnik) su:
-. „Cijeni različitost- iskoristi različitost“; -je projekt koji ima za cilj usvajanje novih znanja i iskustava djece školskog uzrasta, pripadnika nacionalne manjine o njihovim pravima i o njihovom uključivanju u demokratsko društvo.
-“Znanjem do uspijeha“;- je projekt u okviru kojeg će se izvršiti informatizacija žena na selu, kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada.
-„Pokrenimo se“;- je projekt s kojim će se izvršiti okupljanje žena koje imaju obiteljska gospodarstva..
-“Hoću, mogu, znam“; – kreativna radionica za žene.
-„Da se i moj glas čuje“; -aktiviranje kulturnog i kreativnog rada sa djecom.
„Radom za sebe i za zajednicu“;- izvaninstitucionalnu skrb o starima i bolesnima koji žive u svom domaćinstvu sami.

Udruga trenutno provodi izvaninstitucionalnu skrb o starima na nivou cijele Općine, kroz javne radove, i nastoji da ta skrb traje u kontinuitetu.
Kako izgleda rad na terenu; u prilogu na slikama:

--

Kontakt

Udruga 'Žene kosovske doline'
Adresa: Uzdolje polje 35,
22 300 Knin
--

Udruge...


Prijava

Lost your password?