Udruga UHBO-PTSP ŠKŽ


Udruga UHBO-PTSP je dragovoljna, nevladina i nestranačka udruga oboljelih hrvatskih branitelja, koji radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koje uređuje ustroj UHBO-PTSP Šibensko-Kninske županije.
Sjedište Udruge Hrvatskih branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja Šibensko-Kninske županije je u Šibeniku, Prilaz tvornici br. 39.

Temeljni ciljevi Udruge su skrb za stjecanje statusa i zastupanje interesa hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a, i ostalih psihičkih bolesti uzrokovanih ratom, radi otklanjanja posljedica putem druženja i međusobne pomoći, pomoć u psihosocijalnoj reintegraciji putem centra za hrvatske branitelje i članove njihove obitelji.

Ostali ciljevi:
okupljanje hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a, sudionike Domovinskog rata,
zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Udruga te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata,
suradnja s odgovarajućim županijskim i državnim tijelima i drugim županijskim i državnim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa oboljelih branitelja,
suradnja i povezivanje s međusobnim organizacijama veterana i ustanova drugih država te ustanovama i zakladama drugih zemalja, koje se na bilo koji način skrbe za branitelje oboljele od PTSP-a,
iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu,
zaštita časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu,
čuvanje uspomene na Domovinski rat i herojska djela njegovih sudionika.

Djelatnosti:

djelovanje na procesu socijalne integracije hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji,
prevencija i pomoć pri posljedicama sekundarne traumatizacije,
organiziranje seminara i educiranje članova Udruge, njihovih obitelji i šire hrvatske javnosti,
javno predstavljanje rezultata rada,
razmjena iskustava između obitelji,
poticanje organiziranja slobodnog vremena članova Udruge,
organiziranje rekreacijskih aktivnosti članova Udruge i njihovim obiteljima,
poticanje osnivanja stručnih timova za pomoć i grupa za samopomoć hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a,
surađivanje sa tijelima državne uprave i samouprave, te sa odgovarajućim stručnim ustanovama i institucijama,
vođenje statistike i evidencije u vezi poslova Udruge,
poticanje i provođenje istraživanja na temu PTSP-a i ostalih psihosocijalnih posljedica rata,
obavljanje ostalih djelatnosti sukladno ciljevima i djelatnostima utvrđenim ovim statutom.

email

Kontakt

Udruga UHBO-PTSP
Prilaz tvornici br. 39
22000 Šibenik
Tel: 022 213 933
Fax: 022 213 234
Mob: 098 1773 963
e-mail: uhbo-ptsp.sibenik@si.htnet.hr
email

Udruge...


Prijava

Lost your password?