Ekološka udruga “Krka”


Ekološka udruga «Krka» Knin je osnovana 15.12.2004. s ciljem očuvanja i zaštite okoliša na području Grada Knina.Osnovni sadržaj djelatnosti udruge je: promicanje prirodnih posebnosti Grada Knina i okolice te izvora i toka rijeke Krke; organiziranje ekoloških akcija; predlaganje mjera nadležnim tijelima za zaštitu postojećih zelenih površina; briga za zaštitu prirodnih ljepota kninskog krajolika od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru;organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša, ekološke poljoprivrede i eko turizma; upućivanje članstva i javnosti na očuvanje prirodne baštine te kulturnih i tradicionalnih vrijednosti kninskog kraja.
Krka je je nestranačka, neprofitna, nevladina organizacija registrirana u Hrvatskoj. Krka se bavi promocijom i zaštitom okoliša putem organiziranja ekoloških i kulturnih akcija na području djelovanja udruge. Krka djeluje na području Hrvatske s prioritetom na šibensko-kninsku Županiju.

U svrhu ostvarivanja ciljeva udruga obavlja slijedeće djelatnosti:

1. promicanje prirodnih posebnosti Grada Knina i okolice te izvora toka rijeke Krke,
2. organiziranje ekoloških i kulturnih, akcija na području djelovanja Udruge,
3. briga za održavanjem zelenih površina, njihovim uređenjem i estetskim oblikovanjem,
4. predlaganje mjera nadležnim tijelima za zaštitu postojećih i podizanje novih zelenih površina,
5. briga za zaštitu prirodnih ljepota kninskog krajolika od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru,
6. predlaganje projekata vezanih za zaštitu okoliša te razvoj seoskog i ekološkog turizma,
7. organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša , ekološke poljoprivrede i eko turizma,
8. edukacija članova Udruge u svrhu ostvarivanja ciljeva osnivanja utvrđenih statutom,
9. upućivanje članstva i javnosti na očuvanje prirodne baštine te kulturnih i tradicionalnih vrijednosti grada Knina i okolice,
10. ostvarivanje suradnje te razmjena iskustava s drugim srodnim udrugama kao i suradnja sa svim organizacijama i institucijama koje podupiru rad udruge, obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom

Projekti udruge

Udruga je od svog osnivanja do danas provela brojne projekte od kojih se neki provode kontinuirano već godinama I postali su na neki način tradicija.

U 2014. Godini Udruga planira provoditi sljedeće projekte:

 • Zeleni telefon ( 072 123456 )
 • Festival Ruralne Kutlure 9(FRK 9)
 • Ekološko-informativni centar
 • Nema frke dok je Krke
 • Socijalno poduzetništvo-korak prema boljoj socijalnoj uključenosti
 • Prema okviru za zaštitu javnih I zajedničkih dobara
 • Centralizirano I decentralizirano kompostiranje
 • Zeleni otoci Knina
 • Eko knjižnica igračaka
 • Eko beba
 • Društvo građana-povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnoga društva i građana u procesu donošenja odluka
 • “Together for the Nature and Environment” (“Zajedno za prirodu i okoliš”)
 • Sudjeluj u održivom razvoju

Foto galerija

Posjetite naš web

Kontakt

Udruga Krka
Adresa: Ekološka udruga „Krka“ Knin,
7 Gardijske brigade br.13
Posjetite naš web

Udruge...


Prijava

Lost your password?