Udruga “Izvor Ljubavi”


O Udruzi:

Udruga za pomoć djeci s poteškoćama u učenju Šibensko-kninske županije „Izvor ljubavi“ je neprofitna organizacija osnovana u travnju 2008. g. na poticaj roditelja djece s poteškoćama u učenju s namjerom da pomogne djeci ublažiti ili potpuno prevladati teškoće čitanja, pisanja i računanja.

Misija:

Omogućiti djeci i njihovim roditeljima kvalitetnu i profesionalnu pomoć pri učenju na drugačiji – prihvatljiviji način

Vizija:

  • Djelovati preventivno, educirati i promicati stručni rad u području poremećaja čitanja i pisanja.Biti prepoznatljiv po onome što činimo, biti drugačiji, prvi, bolji i kvalitetniji svakim danom, inovativni, kvalitetni u svim razinama našeg rada u zajedništvu sa stručnjacima i roditeljima.

Osnovni cilj udruge je pomoć djeci i odraslima u prevladavanju ili potpunom otklanjanju poteškoća u čitanju i pisanju.

Strateški i specifični ciljevi Udruge:

– Savladavanje školskog gradiva i hvatanje u korak s ostalima,
– Socijalizacija,
– Povećati razinu samopoštovanja,
– Osvješćivanje i razvijanje osobnih darovitosti.

Djelatnosti Udruge:

– Organiziranje stručnih seminara, predavanja i edukacija,
– Educiranje i pomoć nastavnicima i roditeljima,
– Razmjena informacija sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu,
– Tiskanje brošura, letaka sa novim informacijama o disleksiji,
– Informiranje javnosti i educiranje javnosti.

posjetite naš web

Kontakt

Udruga 'Izvor ljubavi'
Put gimnazije 3
22000 Šibenik
Email: izvor.ljubavi@gmail.com
mob: 095 913 42 13
mob: 091 791 96 17
posjetite naš web

Udruge...


Prijava

Lost your password?