Udruga „Grabarije“


Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje Grabarije – Knin obavlja djelatnost terapijskog i rekreacijskog jahanja s osnovnim ciljem uključenja osoba s posebnim potrebama u rad Udruga i lokalne zajednice čime se postiže njihova pravilna socijalizacija, kvalitetno osmišljavanje i provođenje slobodnog vremena. Udruga je educirala pet licenciranih osoba – Voditelja terapijskog jahanja.

Djelatnosti udruge:

– Terapijsko i rekreacijsko jahanje kao primarna metoda rehabilitacije i rekreacije kod osoba sa ili bez tjelesnog invaliditeta.
– Poduka o sigurnosti u jahanju i upravljanju konjem, škola jahanja,
– Poduka volontera o pomaganju terapijskom jahanju,
– Pružanje stručne pomoći osobama sa neprilagođenim ponašanjem putem uključivanja u sportsko-rekreativne aktivnosti u smislu kvalitetnog strukturiranja slobodnog vremena.

Kontakt:

Držislavova 1, 22300 Knin
+385 091 / 793 0805
E mail: grabarije@gmail.com

Udruge...


Prijava

Lost your password?