Udruga gluhih i nagluhih ŠKŽ


Udruga gluhih i nagluhih Šibensko-kninske županije aktivno djeluje od 1956. godine.
Organizirano djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se pojavljuju u svakodnevnom životu i radu kod osoba oštećena sluha neposredno organizira u vlastitim okvirima i u suradnji s drugim organizacijama društveni život svojih članova, osobito u planu informiranja, prosvjetnih, kulturno-umjetničkih, športsko rekreativnih i drugih društvenih aktivnosti organizira za svoje članove odmor i rekreaciju u odmaralištima pomaže svojim članovima u ostvarivanju prava na slušna i druga tehnička pomagala surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama

KONTAKT:

ADRESA: STJEPANA RADIĆA 46, ŠIBENIK,
Telefon: (022) 335 248

Udruge...


Prijava

Lost your password?