Udruga “Mladi u EU”


O udruzi mladih „Mladi u EU“

Udruga mladih „Mladi u EU“ je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u listopadu 2008. godine u Šibeniku od strane mladih ljudi.

Cilj i svrha osnivanja Udruge je:

 • promicanje vrijednosti Europske Unije,
 • promicanje prava mladih te pružanje podrške mladima,
 • podizanje razine informiranosti mladih,
 • poticanje razvoja socijalno-društvenog poduzetništva,
 • promicanje ljudskih prava u RH i EU te pomoć u zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenim Ustavom i zakonom,
 • poticanje i razvoj civilnog društva.
 • poticanje volonterstva,
 • promicanje zaštite prirode i okoliša.

Djelatnosti Udruge prema Statutu:

 • poticati prihvaćanje vrijednosti na kojima se temelji Europska Unija,
 • promicanje vrijednosti Europske Unije među mladima i građanima,
 • organiziranje susreta mladih među EU članicama,
 • pružanje podrške mladima i građanima pri prijavi na EU programe,
 • informiranje mladih o obrazovnim programima, edukacijama, zabavnim sadržajima, pravima mladih te sadržajima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena,
 • organiziranje predavanja, radionica, okruglih stolova i javnih tribina vezanih uz teme zanimljive mladima,
 • pružanje savjetodavnih usluga mladima,
 • organiziranje kulturnih manifestacija mladih i za mlade,
 • sudjelovanje u kreiranju politike prema mladima na lokalnoj i nacionalnoj razini,
 • razvijanje programa za socijalno uključivanje i aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
 • razvijanje programa poticanja formalnog i neformalnog obrazovanja mladih,
 • zaštita zdravlja mladih a posebno borba protiv svih vrsta ovisnosti i nasilja među mladima,
 • poticanje mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena,
 • razvijanje programa za socijalno-društveno poduzetništvo,
 • informiranje građana o socijalno-društvenom poduzetništvu,
 • pružanje savjetodavnih usluga o socijalno-društvenom poduzetništvu,
 • razvoj neprofitnog poduzetništva i gospodarskih aktivnosti udruga (u skladu sa Zakonom o udrugama),
 • edukacija o ljudskim pravima, radnoj ravnopravnosti i konceptu osiguravanja jednakih mogućnosti za sve – treninzi, radionice, seminari, konferencije i sl.,
 • socijalno poticati javnu raspravu o pitanjima vezanim uz ravnopravnost spolova, nacionalne manjine i ugrožene skupine,
 • razvijanje programa pomoći zaštite temeljnih ljudskih i građanskih prava,
 • zagovarati pokretanje i osnivanje udruga i građanskih inicijativa, osiguravanje potrebnih uvjeta za njihov rad,
 • osiguravanje stručne potpore kod osnivanja, organiziranja i poslovanja pojedinih udruga i građanskih inicijativa, širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među mladima,
 • organiziranje i koordiniranje volonterskom mrežom za podršku mladima.

Početak

Od ”male” gradske Udruge postali smo glavni pokretač razvoja civilnog društva za mlade na području Šibensko – kninske županije. Provedbom naših projekata pokazali smo široj javnosti kako mladi kad su organizirani i vođeni ispravnim putem mogu učiniti puno za razvoj lokalne zajednice u kojoj žive. Svojim djelovanjem Udruga je pomogla mnogim mladima u ostvarivanju svojih ideja i ciljeva, Udruga je postala centralno mjesto za okupljanje mladih na kojem uče i uključuju se u razvoj civilnog društva sa mišlju ”na mladima ostaje budućnost” te nas to i obvezuje da preuzmemo odgovornost za budućnost naše zajednice i društva. Suradnjom sa srodnim udrugama na području županije, ali i na području RH svoje djelovanje smo proširili i izvan Šibensko – kninske županije što je dovelo do dodatnog jačanja kapaciteta i iskustva udruge.

Značajniji projekti i aktivnosti u posljednje tri godine:

2015.

Projekt: „Lokalni program za mlade grada Šibenika“ – Cilj: Poboljšanje kvalitete života mladih u gradu Šibeniku; Financira Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt: „Djelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno“
– Cilj: Podizanje razine znanja i vještina (mreže) lokalnih organizacija civilnoga društva, te omogućavanje lakšeg zaposlenja i socijalnog uključivanja nezaposlenih mladih osoba, žena i osoba s invaliditetom u navedenim županijama; Financirao Europski socijalni fond i Ured za udruge-Vlada Republike Hrvatske

Projekt: „ZAJEDNO do poduzetništva“
– Cilj: Osposobiti mlade za zeleno poduzetništvo i samozapošljavanje; Financira Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt: Klub mladih „ENTER“
– Cilj: Omogućiti mladima da na kvalitetan i edukativan način provode slobodno vrijeme; “ Financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt: „TOČKA – Info centar za mlade“
– Cilj: Pružiti mladima informacije, edukaciju i savjetodavne usluge koje su im potrebne i zanimljive; Financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt: Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a
– Cilj: Doprinijeti razvoju OCD-a na području Šibenika i Drniša;

 • Ojačani kapaciteti OCD-a kroz uspostavu volonterske mreže na području Šibenika i Drniša.

 • Povećan kapacitet OCD-a za razvijanje i financiranje usluga za djecu i mlade na području Šibenika i Drniša; Financirao Europski socijalni fond i Ured za udruge-Vlada Republike Hrvatske

Projekt: Zajedno smo jači (Erasmus+ Ključna akcija KA1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedinca) – Cilj: Potaknuti mlade nezaposlene osobe u dobi od 18-30 godina na osamostaljenje i uključiti ih u poduzetništvo i samozapošljavanje; Financirala Europska komisija kroz program Erasmus+

Projekt: Što je to medijska pismenost? –Cilj: Učenike prvih razreda srednjih škola educirati i informirati o medijskoj pismenosti te važnosti kritičke selekcije informacija; Financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Građanska akcija: Pokrenimo zajednicu – Cilj: Obnoviti dječje igralište u sklopu Osnovne škole „Tin Ujević“; Financirala Zaklada „Kajo Dadić“ – Split

2014.

Projekt: „Djelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno“ – Cilj: Podizanje razine znanja i vještina (mreže) lokalnih organizacija civilnoga društva, te omogućavanje lakšeg zaposlenja i socijalnog uključivanja nezaposlenih mladih osoba, žena i osoba s invaliditetom u navedenim županijama; Sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projekt: „Otkrij poduzetnika u sebi“ – Cilj: Educirati mlade ljude sa područja Šibensko – kninske županije o poduzetništvu i samozapošljavanju; Financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt Klub mladih „ENTER” – Cilj: Na kvalitetan i edukativan način organizirati slobodno vrijeme za mlade; Financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt: „Društvo građana – povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka“ – Cilj: Jačanje uloge udruga civilnog društva u Šibensko-kninskoj županiji radi njihova aktivnijeg doprinosa uravnoteženom socio-ekonomskom razvoju; Financirala Europska unija

Projekt: „Pazi što klikaš !“ – Cilj: Prevencija elektronskog nasilja nad djecom te edukacija; Financiralo Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Projekt: „Dohvati EU programe“ – Cilj: Informirati i educirati mlade o načinu prijave na EU programe te povećati stopu korištenja EU programa za mlade na području grada Šibenika; Financirala OTP banka, HBOR, Turistička zajednica grada Šibenika te Gradski parking Šibenik

Akcija: „Zajedno za čišći Šibenik“ – Cilj: Očistiti šetnicu i naselje Zablaće od različitog otpada te odlomljenih suhih grana; Financirala Zaklada ”Kajo Dadić” – Split

2013.

Građanska inicijativa „I otoci su Hrvatska”; Financirala Zaklada ”Kajo Dadić” – Split; Cilj: Promoviranje volonterstva na otocima,

Projekt Klub mladih „ENTER” – Cilj: Na kvalitetan i edukativan način organizirati slobodno vrijeme za mlade; Financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih

Sadašnje aktivnosti Udruge:

Info ploča

Ažuriranje i održavanje info točaka za mlade na Veleučilištu u Šibeniku, prostoru Udruge, na Veleučilištu u Kninu te u prostoru udruge sv. Bartolomej u Kninu. Info ploče uspostavljene su sa svrhom informiranja mladih o temama koje su im zanimljive i bitne ,kao što su: objave različitih natječaja, informacije o obrazovanju, različitim događanjima, programima i aktivnostima za mlade. Kroz zanimljive informativne članke, koje redovito ažuriramo, nastojimo mlade osobe uključiti u društvene tokove i motivirati ih na doprinos zajednici kroz vlastito usavršavanje i educiranje.

Eurodesk multiplikator

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, kao Eurodesk multiplikator, širi informacije o europskim mogućnostima za mlade, sudjeluje u kreiranju sadržaja za Europski portal za mlade te organizira događanja tijekom Europskog tjedna mladih. Ovim alatom nastojimo mladima i svima koji rade s mladima pružiti kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s naglaskom na promicanje mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja.

Rad Vijeća udruga grada Šibenika

Udruga mladih „Mladi u EU“ sa još pet udruga sa područja grada Šibenika i to: Udrugom „Kamenčići“, Udrugom „Izvor ljubavi“, Udrugom „Aurora“, Udrugom „UHBO-PTSP-a Šibensko-kninske županije“ i Udrugom „Četiri šape“ pokrenula je 2014. godine inicijativu osnivanja Vijeća udruga grada Šibenika. Kroz rad Vijeća nastoji se potaknuti razvoj civilnog društva na lokalnoj razini i uspostaviti što je moguće bolju i učinkovitiju suradnju sa lokalnom samoupravom.

Usluge savjetovanja i informiranja

Kroz uredsko vrijeme, Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ informira mlade o mogućnostima samozapošljavanja, pomaže im u pisanju poslovnih planova te ih nastoji kvalitetno usmjeriti u ostvarivanju njihovih punih potencijala. Također, Udruga „Mladi u Europskoj uniji“ pomaže i lokalnim udrugama, pružajući im podršku te ih informirajući i savjetujući o radu udruga, prijavama na natječaje, pisanju izvještaja itd.

Projekti/ Programi u realizaciji:

Program: Klub mladih ENTER – Cilj: Podizanje kvalitete života mladih kroz organizirano provođenje slobodnog vremena kroz aktivnosti primjerene njihovoj dobi i potrebama, gdje će razvijati različite potencijale (ideje i inicijative) kroz ponudu širokog spektra aktivnosti na jednom mjestu; Financira Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt: „RESTART“ – resocijalizacijom do prevencije – Cilj: Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti bivših zatvorenika na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije te unaprjeđenje njihovih osobnih kapaciteta u svrhu lakše društvene integracije; Financira Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt: TOČKA – Info centar za mlade – Cilj: Pružiti mladima kvalitetno informiranje u skladu s njihovim potrebama kroz redovne aktivnosti lokalnog info centra za mlade; Financira Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt: Lokalne mreže podrške mladima u riziku – osnaženi, educirani, aktivni, zaposleni – Cilj: Širiti punktove podrške mladima u riziku u lokalnoj zajednici u cilju osnaživanja, educiranja i razvijanja kompetencija koje im olakšavaju pristup tržištu rada; Financira Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt: Iskoristi svoju kreativnost – Cilj: Motivirati i informirati mlade nezaposlene osobe da iskoriste svoje kreativne ideje kako bi se samozaposlili korištenjem različitih mjera za mlade i poduzetnike početnike; Financira Ministarstvo socijalne politike i mladih

Projekt: Lokalni program za mlade grada Drniša – Cilj: Kroz provođenje istraživanja i analize razmišljanja i potreba mladih te direktnim kontaktom i radom sa mladima na području grada Drniša doći do kvalitetne izrade Lokalnog programa za mlade, kako bi se poboljšala kvaliteta njihovog života; Financira Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ažuriranje i održavanje info točaka za mlade na Veleučilištu u Šibeniku i u prostoru udruge,

Obavljanje poslova multiplikatora u sklopu programa Eurodesk (pisanje članaka na teme Obrazovanje, Volontiranje, Zapošljavanje, Sudjelovanje mladih, Mladi i svijet, Socijalno uključivanje mladih, Zdravlje, Kultura za Europski portal za mlade http://europa.eu/youth/HR_hr ,

Projekt „Otkrij poduzetnika u sebi” – Cilj: Informirati mlade sa područja Šibensko-kninske županije o poduzetništvu i samozapošljavanju te poticanje mladih na pokretanje poduzetničkih inicijativa; Financira: Ministarstvo socijalne politike i mladih,

Projekt „Društvo građana – širenje vidljivosti i predstavljanje OCD-a i građana u odlučivanju”, partneri na projektu; Nositelj projekta: Udruga ZvoniMir – Knin; Financira: EU

Projekt ‘’Pazi što klikaš!’’ – Cilj: Preventivno djelovati na nasilje na internetu. partneri na projektu; Nositelj projekta: Udruga ZvoniMir – Knin; Financira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,

Projekt: ‘’Djelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno’’, partneri na projektu; Nositelj projekta: Udruga B.a.B.e. – Zagreb; Financira: EU.

posjetite naš web

Kontakt

Udruga 'Mladi u EU'
Prilaz tvornici 41
22000 Šibenik
e-mail: info@mladi-eu.hr
tel: +385(0)22 212 834
posjetite naš web

Udruge...


Prijava

Lost your password?