Likovna udruga „More“


Likovna udruga „More“ se formirala prije dvadeset godina, u vrijeme Domovinskog rata, 1994.godine, kada se u Vodicama okupila grupa istomišljenika i entuzijasta koja je osjetila poriv da sumornu svakodnevnicu oplemeni ljepotom likovnog izraza.

LU-More2Svojim ciljevima i djelovanjem afirmiramo i populariziramo likovno stvaralaštvo i njegove estetske vrijednosti. Osvješćujemo autohtone kulturološke značajke i osobitosti ovoga kraja. Omogućujemo usavršavanje i razmjenu informacija kao i edukaciju mladih članova za strukovne škole.

Iza nas su brojne samostalne i skupne izložbe naših članova i gostujućih udruga i pojedinaca, humanitarne akcije, likovne radionice za djecu i odrasle kao i ljetna prezentacija naših članova na trgovima i ulicama čime smo obogatili kulturni život i turističku ponudu grada Vodica.

Danas brojimo preko trideset članova različitog stupnja likovnog obrazovanja, od akademski likovno obrazovanih članova, ljudi koji se profesionalno bave umjetnošću kao i onih kojima je likovni izraz način saobraćanja i komunikacije s okolinom. Brojnost upućuje na raznolikost i bogatstvo likovnog izričaja kako po tematici tako i prema stilu i tehnikama izvedbe likovnih kompozicija. Zastupljeni su svi vidovi i područja likovne manifestacije od klasičnog, figurativnog štafelajnog slikarstva, assemblage-a, apstraktnog slikarstva u različitim kombiniranim tehnikama, skulpture i fine plastike do fotografije.

Ciljevi udruge (prema statutu):

  • okupljanje građana samoukih likovnih stvaraoca i onih različitog stupnja likovnog obrazovanja, te svih onih koji svojim radom i djelovanjem doprinose afirmaciji likovnog stvaralaštva s ciljem zajedničkog istupanja na izložbama, daljnjeg usavršavanja i razmjene iskustava,
  • organiziranje kulturnih manifestacija i izložbi, u gradu, županiji, državi (i inozemstvu) s ciljem njegovanja likovne kulture kroz edukaciju šireg sloja pučanstva,

  • organiziranje vlastitih izložbi i izložbi umjetnika iz drugih sredina,

  • strukovno povezivanje te stručno usavršavanje članova,

  • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svima koji podupiru rad Udruge,

  • popularizacija kraja, njegove kulture i likovnog izraza organiziranjem: ljetnih kolonija, ljetnih škola, tečajeva i seminara iz različitih područja likovne kulture.

Udruge...


Prijava

Lost your password?