Liga protiv raka Šibensko – kninske županije


Cilj

Podizanje svijesti pučanstva o zaštiti zdravlja, te preventivno djelovanje i unaprjeđenje zaštite zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Pružanje različitih oblika pomoći oboljelima od CA i njihovim obiteljima; organiziranje pregleda u svrhu prevencije CA (individualni pregledi i pregledi koji su predviđeni nacionalnim programima); osnaživanje i edukacija bolesnika radi lakšeg ostvarivanja njihovih prava; suradnja s lokalnim zdravstvenim službama u ranoj detekciji i liječenju CA; organiziranje stručnih predavanja (seminari, radionice, kampanje,…) u svrhu prevencije i podizanja svijesti pučanstva o problemu; organiziranje i provedba različitih javnih događanja (koncerti, prigodne prodaje, športske priredbe, aukcije slika,…) u svrhu prikupljanja sredstava za rada Udruge; pomoć pri stručnom usavršavanju zdravstvenih djelatnika u dijagnostici i terapiji; suradnja s drugim humanitarnim udrugama sličnih ciljeva

Adresa: Trg Nikole Tommasea 2, Šibenik

Udruge...


Prijava

Lost your password?