Liga protiv raka grada Drniša


Liga protiv raka grada Drniša osnovana je 26.06.2003. godine kao nevladina, nestranačka, neprofitna i humanitarna udruga. Područje djelovanja Udruge je Grad Drniš, općine Ružić, Promina i Unešić.

Od 2000. do 2003. godine Liga je djelovala u sklopu Županijske Lige Šibenik, gdje su nam na prijedlog Slavice Sunara o osnivanju pomogli dr. Kapetanović sa suprugom, te Nera i Ankica iz Šibenske Lige. Prva predsjednica Lige bila je Slavica Sunara, zatim Mira Knez i sadašnja Ana Pokrovac, po dva mandata, sve tri osobe medicinske struke.

Grad Drniš je velikodušno dodijelio poslovni prostor u samom centru grada na korištenje organizacijama civilnog društva, a u sklopu kojih djeluje i udruga Liga protiv raka grada Drniša. Prostorije udruge se nalaze u Društvenom domu na adresi Kralja Zvonimira 10, a u sklopu kojeg se pored uredskih prostorija u kojima djeluje udruga nalaze i prostorije adekvatne za održavanje radionica, seminara te stručnih predavanja koja su osnova ovog programa te sale za tjelovježbe. U tijeku djelovanja udruga je uspjela adekvatno i suvremeno opremiti svoj prostor kako namještajem tako i tehničkom opremom. Raspolažemo dostatnim i ljudskim i tehničkim kapacitetima kojima na kvalitetan način možemo provoditi planirane programe, a dosadašnje iskustvo nam služi kao preporuka.

Udruga se financira dijelom sredstvima Grada, donacijama pravnih i fizičkih osoba, članarinama i raznim humanitarnim aktivnostima.

Cilj i svrha Udruge je podizanje svijesti građana o problemu raka, te prevenciji i pomoć oboljelima i članovima njihovih obitelji.

1. Povećavati odaziv žena na mamografske preglede educiranjem i osvještavanjem važnosti prevencije ranog otkrivanja karcinoma dojke.
2. Promovirati primarne i sekundarne prevencije raka vrata maternice.
3. Doprinijeti uspjehu Javne akcije „Zajedno protiv raka“.
4. Animacija i edukacija stanovništva u zajednici vodi ka zdravijem i humanijem životu.

Aktivnosti Udruge

1. Prva aktivnost bila je prikupiti sredstva prodajom kolača, narcisa, aukcijama slika i sl. za kupnju ultrazvuka u Domu zdravlja Drniš.
2. Organizirani su ultrazvučni i mamografski PREGLEDI dojki, ginekološki pregledi, pregledi madeža, mjerenje kapaciteta pluća – sprometrijom.
3. Organizirana su PREDAVANJA liječnika specijalista onkologa, ginekologa, dr. obiteljske medicine, psihologa, psihijatra i dr.
4. Od 2008. do 2010. godine provodili smo projekt od Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi Zagreb pod nazivom „Zdravlje nije sve, ali sve bez zdravlja je ništa“.
5. Organizirane su TERAPEUTSKE VJEŽBE pod vodstvom višeg fizioterapeuta gdje je bio obuhvaćen velik broj žena operiranih od raka i žena koje su preventivno bile uključene na vježbe.
6. HUMANITARNE AKTIVNOSTI ( Obilježavamo Dan mimoza, Međunarodni dan borbe protiv raka, Dan bolesnika, Dan narcisa, Dan zdravlja, Dan ružičaste vrpce, Dan zdravih dojki, organizirali smo Humanitarnu utakmicu i više humanitarnih koncerata klapa za ciljane oboljele osobe).
7. Organizirane su AKCIJA MJERENJA TLAKA I ŠEĆERA U KRVI
8. RADIO EMISIJE
9. Izradili smo dvije PUBLIKACIJE o djelovanju Udruge i to od 2003. do 2010. godine.
10. U tijeku je ponovni grupni i pojedinačni psihoterapeutski rad oboljelih od raka i članova uže obitelji.
11. Svake godine organiziramo Hodočašća: Međugorje, Marija Bistrica, Trsat, Kašič, Zadar, Plitvice i dr.

Surađujemo s Hrvatskom Ligom protiv raka Zagreb, Hrvatskim forumom protiv raka dojke Zagreb, Senološkim društvom Zagreb, Zavodom za javno zdravstvo Šibenik i drugim Udrugama sličnih profila.

Našim aktivnostima povećana je razina znanja o potrebi brige za vlastito zdravlje, ponajviše kod mladih. Angažman oboljelih i njihova prisutnost u zajednici pomogla je njima osobno, uklonila nepoznanice o bolesti i bolesnima i skinula stigmu kod takvih osoba.

Važno je reći da smo na našim akcijama otkrili naznake bolesti, uputili te osobe na daljnje specijalističke pretrage kod kojih je ustanovljena i dijagnoza bolesti karcinoma. Našim akcijama doprinijeli smo podizanju postotka odaziva žena na nacionalni program prevencije karcinoma dojke, karcinoma raka vrata maternice i raka debelog crijeva koji se provodi od strane Ministarstva zdravlja.

„Ne možemo činiti ništa veliko – samo male stvari s velikom ljubavlju.“
Majka Terezija
posjetite naš web

Kontakt

Liga protiv raka Grada Drniša
Kralja Zvonimira 10
22320 Drniš - Hrvatska
Mob. (095) 884 7499; 095 884 7500
kontakt@ligaprotivrakadrnis.hr
posjetite naš web

Udruge...


Prijava

Lost your password?