Udruga “LAG Dinara 1831”


LAG Dinara 1831 nalazi se u središnjem dijelu Jadranske regije, na području sjeveroistočnog dijela Šibensko-kninske županije, uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. LAG obuhvaća grad Knin te općine Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje. Područje LAG-a prostire se na 1.102,85 km², što predstavlja 2% kopnene površine Republike Hrvatske te čak 37,5% administrativne površine Šibensko-kninske županije.

Udruga je osnovana u cilju:

-Provođenja lokalne razvojne strategije, sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka kroz sudjelovanje u LEADER programu te unaprjeđenja kvalitete života kroz održivi, integrirani lokalni razvoj u ruralnom području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAG-a. LEADER pristup je metoda ruralnog razvoja koji se primjenjuje u svim zemljama članicama EU i na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima. LEADER potiče ruralna područja na održivi razvoj svojih zajednica uz povećanje konkurentnosti poslovnog sektora, poticanje sudjelovanja građana u donošenju lokalnih političkih odluka, zaštitu prirodne i kulturne baštine te razvoj društvenih sadržaja u ruralnim zajednicama.

-Osiguravanja protoka informacija i prijenosa znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice.
-Razvijanja sinergijskog pristupa i umrežavanja svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja.
-Promicanja višedioničkog i višesektorskog pristupa u ukupnom razvoju područja LAG-a.
-Korištenja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj.
-Dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja područja LAG-a.
-Jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja.
-Pripreme LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU.
-Brige o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

Razvojni ciljevi za postizanje općeg cilja te realizacije razvojne teme strategije a time i vizije, za predviđeno programsko razdoblje, su:

1. Razvoj održive poljoprivrede, kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih poljoprivrednih i tradicijskih proizvoda,
2. Razvoj ljudskih resursa i novih mogućnosti zapošljavanja,
3. Jačanje prepoznatljivosti područja LAG-a,
4. Razvoj kvalitete života zajednice,
5. Uspostava i jačanje potpore razvoju.

email

Kontakt

Lokalna akcijska grupa DINARA 1831
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 2
22300 Knin
email

Udruge...


Prijava

Lost your password?