HUK – Udruga za promoviranje humanosti i urbane kulture


Udruga HUK je kao neformalna inicijativa mladih ljudi u srpnju 2000. godine pokrenula izdavanje fanzina urbane kulture Knin Zin, a iste godine u rujnu je organizirala trodnevni Festival urbane kulture “Novi neočekivani ciklus” (NNC) koji je sadržavao koncertni dio (nastupili su bendovi Urban&4, TBF, Legen, Stampedo, glazbeni izvođači Dunja Knebl i HC Boxer), kazališni dio (u sklopu kojega su nastupili teatri Exit, Movens, Schmrtz i Barake) i dio na kojem je 15-tak nevladinih udruga iz zemlje predstavilo svoj rad. U 2001. godini udruga je izdala dva broja fanzina, organizirala je koncert Knin live br. 3, organizirala je izložbu dječjih radova u sklopu karnevalskih dana u Kninu.

U prosincu iste godine HUK je organizirao drugi po redu Festival urbane kulture «Novi neočekivani ciklus br. 2» kojem su tokom dva dana trajanja nastupili Zijah Sokolović sa svojom monodramom “Cabares Cabarei”, književnici Ante Tomić i Đermano Senjanović koji su održali književnu večer, a u sklopu festivala još su održane dvije izložbe, predstavljanje nevladinih udruga te večer electro glazbe. 2002. godine izdana su tri broja Knin Zina, organizirana je ekološka akcija čišćenja obale Krke, doveden je u Knin dio šibenskog međunarodnog Festivala djeteta i organizirana je umjetnička akcija “Slikari putuju”. Od 26. studenoga do 1. prosinca realizirana je dramska radionica za 13 polaznika koju je vodio kazališni redatelj Mario Kovač. Ova radionica je postala temelj osnivanja alternativnog teatra mladih Knina “Art chicken”. 2003. godine otvorena je HUK-ova alternativna knjižnica sa preko 1.500 naslova u Domu mladih na Sinobadima kojoj je potporu od 182.000 kuna dao AED sredstvima USAID-a. Te iste godine HUK je organizirao treći Festival urbane kulture NNC, koji se sastojao od Okruglog stola na temu razvoja civilnog društva, glazbe i teatra. 2003. HUK je potpisao sa ZaMirNET-om i CARE-om Ugovor o organizacijskoj podršci, a ugovor je sklopljen u okviru projekta «Održivi povratak izbjeglica i raseljenih osoba – komponenta civilnog društva» financiranog od strane Europske komisije kroz program CARDS 2001.

U okviru ovog projekta HUK će u suradnji s lokalnom samoupravom redovito objavljivati vijesti važne za zajednicu na web portalu Grada Knina te sudjelovati u organiziranju javnih rasprava i javnoj promociji svih aktivnosti Projekta na području Knina. HUK je pristupio projektu međusobnog potpomaganja udruga alternativnog profila u Hrvatskoj – CLUBTURE. U rujnu 2003.g. održan je četvrti po redu festival urbane kulture – NNC4. festival je održan na području tri grada Knin, Šibenik i Drniš te je mladima Šibensko-kninske županije pružio sadržaje iz područja glazbe, scenske i likovne umjetnosti. Na festivalu su po prvi put nastupili nekoliko bendova mladih. U 2004. g. HUK je, u suradnji sa IRC-om koji je za područje srednje i sjeverne Dalmacije provodio CARDS projekt postao udruga-mentor udrugama i civilnim inicijativama mladih sa područja Knina, Drniša, Benkovca, Kistanja, Đevrsaka i Vrbnika. Kroz taj projekt održane su dvije foto-video radionice, te je u Kistanjama za potrebe mladih organiziran nastup kninskih D.J.-a.

U lipnju 2004. održan je NNC5 gdje su svoj nastup imali bendovi mladih nastali kroz glazbenu radionicu HUK-a i PRONI-ja, realiziranu kroz projekt Kluba mladih. Nastupilo je negdje oko 15-tak bendova. “ART chicken” nastupio na festivalu amaterskih dramskih skupina Hrvatske na Visu. Tijekom cijele 2004.g. teatra mladih Art Chicken i bendovi su imali nastupe u Rijeci, Splitu, Zagrebu, Osijeku, Kninu Nastupi su realizirani kroz CLUBTURE u sklopu projekta “Provincija uzvraća udarac”. Projekt je omogućio da mladi Knina ostatku Hrvatske pokažu svoje glazbeno i scensko stvaralaštvo.

Udruga HUK u razdoblju od rujna 2003.g. je provodila projekt “Multimedijalni e-Centar za mlade” koji je odobren od strane bivšeg Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstvo i mladež te od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

posjetite naš web

Kontakt

Udruga za promoviranje humanosti i urbane kulture (HUK)
Ulica 4. Gardijske brigade 11
22300 Knin
Email: huk@zamir.net
posjetite naš web

Udruge...


Prijava

Lost your password?