Gradsko društvo Crvenog križa Knin


Začetnik ideje humanitarne pomoći i utemeljitelj Crvenog križa je Henry Dunant. Sve je počelo 24. lipnja 1859. kada je H. Dunant vidio stradanja austrijske i francuske vojske na bitci kod Solferina te je pokušao pomoći stradalnicima obiju vojski. Dana 17. veljače 1863. godine sastaje se Odbor petorice koji osnivaju Međunarodni odbor za pomoć ranjenim vojnicima koji od 1876. godine nosi naziv Međunarodni odbor Crvenog križa.

U Hrvatskoj su se vrlo brzo pojavile prve dobrovoljačke udruge 1878. godine i to u: Zagrebu, Dubrovniku i Zadru. Crveni križ Hrvatske kao nacionalno društvo je osnovano 13. kolovoza 1991. godine.

Crveni križ je jedina humanitarno društvo/udruga u Hrvatskoj koja ima svoj zakon (Zakon o Crvenom križu). On je specifično humanitarno društvo baš poradi posebne skrbi Sabora RH te svoje neovisnosti pokreta tj., zbog neovisnog rada u skladu sa svojim načelima. Sva Nacionalna društva, preko 130 zemalja, djeluju po istim načelima. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima po kojima radi.

Načela su:

humanost – Pokret CK/CP nastao je u želji da bez diskriminacije pruži pomoć ranjenicima na bojnom polju. Njegov cilj je zaštititi život, zdravlje i poštovanje ljudske osobe.
nepristranost – Pokret ne pravi razliku prema klasi ili rasi pojedinaca, te nastoji ublažiti njihove patnje vođen samo njihovim potrebama.
neutralnost – Da bi sačuvao povjerenje svih, Pokret se ne opredjeljuje u raspravama vjerske, klasne, rasne ili političke prirode.
nezavisnost – Pokret je neovisan, jer nacionalna društva kao pomoćni organi humanitarnih službi svojih vlada, moraju sačuvati svoju autonomiju, kako bi mogla djelovati u skladu s načelima.
dobrovoljnost – Pokret ne pokreće želja za stjecanjem dobiti, on je dobrovoljan.
jedinstvo – U jednoj zemlji može postojati samo jedno društvo CK/CP i ono mora biti dostupno svima i provoditi svoju djelatnost na cijelom teritoriju.
univerzalnost – Pokret je univerzalan, jer sva društva u njemu imaju jednak status, pomažu se i dijele jednaka prava.

Djelatnosti Crvenog križa

Djelatnosti CK kojim se bavimo su:

1) Prva pomoć
2) Zaštita zdravlja
3) Dobrovoljno davanje krvi
4) Služba spašavanja života na vodi*
5) Služba traženja
6) Međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava
7) Prikupljanje sredstava
8) Pomoć lokalnoj zajednici
9) Opasnost od mina
10) Djelovanje u katastrofama
11) Mladi
12) Međunarodna suradnja
13) Informiranje i promidžba
14) Tečajevi HCK
15) Psihološko savjetovalište

*(opa. GDCK Knin ne provodi ovu djelatnost)

Aktivnosti HCK - GDCK Knin

HCK – GDCK Knin ne da samo odrađuje svoje redovite djelatnosti, nego pokreće i nove ili proširuje stare projekte/djelatnosti. Iako smo malo društvo naši napori kako bi što bolje obavljali naš humanitrani rad se očituje u našim rezultatima.

Društvo je među prvima u RH otiskalo brošuru s obrascem ponašanja prije i poslije potresa ili druge prirodne katastrofe. Brošura je tiskana u 5.000 primjeraka te podijeljena na području grada Knina.

Naši djelatnici postaju prepoznati po svom angažmanu te idu obučavati druge, npr. Psiholog HCK – GDCK Knin je odlazio u Crnu Goru i ispred HCK-ND obučavao kolege CKCG-a na području psihološke pomoći. Također naš djelatnik educira druge volontere i djelatnike Crvenog križa na području obuke interventnih timova Crvenog križa u slučaju katastrofa u RH.

Trenutne aktivnosti društva su:

– radimo na educiranju osoba za pročišćavanje voda u slučaju katastrofa; osposobljavamo interventni tim u odgovoru na katastrofe za Šibensko-kninsku županiju-educirali smo osobe, spremni smo zbrinuti 50 osoba sa smještajem i dr.
– provodimo Program „Pomoć i njega u kući, starijim i nemoćnim osobama“, gdje pokušavamo pomoći osobama koje nemaju svoje rodbine ili pak ne žive u blizini te se sami o sebi skrbe (kupovina namirnica, odlazak doktoru, pospremanje kuće i sl.);
– provodimo projekt „Bezbolnica“ – u kojem sa mladima odlazimo u bolnicu te se igramo i družimo s djecom koja borave duže vremena u bolnici;
– obučavamo mlade iz prve pomoći za međužupanijsko/nacionalno natjecanje iz prve pomoći; Naravno uz sve trenutne aktivnosti GDCK Knin paralelno obavlja i sve svoje redovite djelatnosti koje su spomenute u dijelu: djelatnosti Crvenog križa.

Redovite djelatnosti HCK – GCDK Knin (podaci za 2013. godinu):

– dobrovoljno darivateljstvo krvi – prikupljeno je 921 doza krvi;
– služba traženja – riješena dva slučaja nestalih osoba, dvije identifikacije posthumnih ostataka te smo dobili jedan novi zahtjev za traženje nestale osobe;
– podjela humanitarne pomoći – podijeljeno je hrane u visini 140.000,00 kuna te još ostale humanitarne pomoći u visini 93.000,00 kuna;
– održalo gradsko natjecanje mladih iz prve pomoći – dvije ekipe mladih i dvije ekipe podmlatka;
– tečajevi prve pomoći za vozače – obučeno 202 osoba;
– „VOLREP“ – projekt u kojem vršimo povratak osoba te starih stvari, traktora i sl. iz Srbije i Crne Gore u Hrvatsku (14 osoba);
– Psihološko savjetovalište – održano 109 individualnih te 133 grupnih savjetovanja što čini 646 pruženih usluga;
– obilježavanje svih datuma koji se odnose na zaštitu zdravlja.

posjetite naš web

Kontakt

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Knin
adresa: fra Filipa Grabovca 1; 22300 Knin
telefon: 022/662019
telefax: 022/660485
e-mail: gdck-knin@si.t-com.hr
posjetite naš web

Udruge...


Prijava

Lost your password?