Udruga za obrazovanje i znanost „Scientia populo“ je potpisala ugovor dana 28.12.2018. za novi projekt naziva „Podrškom do zajedništva“. Svrha projekta je uključivanje u tržište rada ranjive skupine žena čije su mogućnosti zapošljavanja otežane, te razviti njihov radnji potencijal kroz osposobljavanje i usavršavanje s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu rada. Zapošljavanjem bi im se omogućilo osiguravanje vlastite egzistencije, povećanje prihoda u domaćinstvu, odnosno povećanje životnog standarda, kao i povećanje socijalne uključenosti i interakcije te osjećaja vrijednosti kod žena. Nestale bi ekonomske i psihološke posljedice nezaposlenosti što bi utjecalo na sveukupno povećanje kvalitete života. Cilj projekta je kroz radne aktivnosti žena povećati i kvalitetu života krajnjih korisnika, odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.. pružanjem pomoći i podrške istima bi se omogućilo da ostanu u svojim domovima, odnosno spriječila bi se prerana institucionalizacija te bi im se promijenio dosadašnji način života. Stvorili bi se bolji uvjeti života u njihovim kućanstvima, smanjila bi se zanemarenost, usamljenost, izolacija te socijalna isključenost. Projekt će trajati 30 mjeseci a zapošljavati će se žene pripadnice ciljane skupine na period od 24 mjeseca, koje će pružiti usluge potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama (krajnjim korisnicima) s područja grada Knina i okolice.

 

Nostielj projekta:

 

Sccientia populo Knin

 

 

 

 

 

 

Partneri na projektu:

 

Centar za socijalnu skrb Knin hzz

 

 

 

 

 

 

Projekt je sufinanciran sredstvima:

Ministarstvo rada Lenta