Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba – UUOSSO provodi projekt pod nazivom ‘Novim znanjem za sretnije sutra’. Svrha projekta je omogućiti slijepim i slabovidnim osobama bolji položaj na tržištu rada kroz osposobljavanje za dodatno zanimanje i pohađanje radionica mekih vještina. Riječ je o verificiranim programima koji se nakon završetka upisuju u e-radnu knjižicu. Konkretno, nude mogućnost besplatnog pohađanja nastave za zanimanje: asistent/ica na EU projektima, maser/ka. Uvjeti za uključivanje u projekt su da je slijepa ili slabovidna osoba koja je nezaposlena (nije nužno biti prijavljen u evidenciju HZZ-a), a mogu se javiti i izvanredni studenti. Ne postoji dobno ograničenje.
Ako ste zainteresirani za uključivanje, znate nekoga tko bi se htio uključiti ili imate dodatnih pitanja, slobodno se obratite na tel. 01/ 4551-650 ili e-mail: zoran.rogic@uuosso.hr .
Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba – UUOSSO, sa sjedištem u Zagrebu, osnovano je 30. svibnja 1990. godine. Ciljevi su promicanje, razvoj i unapređenje položaja slijepih i slabovidnih osoba u svim segmentima  života te zaštita njihovih prava i interesa kao dijela temeljnih ljudskih prava, a osobito dostojanstva, jednakih mogućnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije te samostalnog života u zajednici i uz podršku, promicanje i unapređenje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, pružanje informativne, edukativne i ostale stručne potpore u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti i zaštiti interesa osoba s oštećenjima vida, omogućavajući svakoj slijepoj i slabovidnoj osobi samostalnost.
Udruženje ostvaruje ciljeve radi kojih je osnovano, a osobito ovim djelatnostima: proizvodnja udžbenika na pismu za slijepe (Brailleovo pismo ili brajica) i u zvučnoj tehnici (kazete i CD),  opskrba slijepih učenika, studenata, intelektualaca i ostalih slijepih i slabovidnih osoba potrebnim pomagalima, izravna savjetodavna i konkretna pomoć roditeljima kao i nastavnicima u redovnim školama.
UUOSSO

uuosso ministarstvo