Udruga osoba s invaliditetom “Sveti Bartolomej” provodi projekt pod nazivom Zadovoljni (Kodni broj: UP.02.1.1.05.0120 ). Predmet nabave su kućanske i osobne higijenske potrepštine za krajnje korisnike u sklopu navedenog projekta, a sukladno postupcima nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0120 u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“, broj poziva: UP.02.1.1.05.

Rok za dostavu ponuda je 18. srpnja 2018. godine, do 15:00 sati, na adresu: Udruga osoba s invaliditetom “Sveti Bartolomej”, IV. gardijske brigade 3, 22300 Knin

Potrebnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj stranici udruge: http://uosisb-knin.hr/2018/06/poziva-na-dostavu-ponuda-za-javnu-nabavu-u-projektu-zazeli-program-zaposljavanja-zena-2/

Sastavni dio dokumentacije za nadmetanje:

  1. Obavijest o nabavi
  2. Dokumentacija za nadmetanje
  3. Prilog I Ponudbeni list
  4. Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja
  5. Prilog III Troškovnik
  6. Prilog IV Tehničke specifikacije

Dokumentacija za nadmetanje je objavljena i na stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova, https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/zadovoljni/

Datum objave Natječaja: 27.06.2018.

Screenshot_1.png