Dana 30. svibnja 2018. godine,  Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ potpisala je ugovor o provedbi projekta Zadovoljni ( šifra UP.02.1.1.05.0120) na području grada Knina i okolice.

Ciljne skupine ovoga projekta su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ –a  s naglaskom na : žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Cilj navedenog projekta je uključiti 25 žena s područja grada Knina i okolice na tržište rada, kako bi  umanjili rizik od siromaštva te ublažili negativne posljedice nezaposlenosti.  Nadalje, cilj ovog projekta je kroz radne aktivnosti žena povećati i kvalitetu života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika, odnosno 125 osoba starije životne dobi, nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju. Uz zaposlenje, žene će imati priliku za dodatnim obrazovanjem kako bi podigli razinu vlastite konkurentnosti  na tržištu rada.

Projektnim aktivnostima aktivirati će se žene na tržištu rada te educiranjem podići razinu konkurentnosti na istom, uslijed čega će doći do smanjena rizika od siromaštva, povećanja socijalne uključenosti istih te samim time  i kvalitete života. Pozitivan učinak ovog projekta osjetit će i krajnji korisnici, koji će dobiti prijeko potrebnu pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, čime će se kvaliteta njihova života također povećati.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85 %).

Partneri  u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Šibenik,Centar za socijalnu skrb Knin i Udruga umirovljenika grada Knina.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.104.500,80 kuna

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, od 30. svibnja 2018. do 30. studenog 2020. Za razdoblje provedbe projekta zaposlit će se 25 žena koje će pružati kontinuirane  usluge za 125 krajnjih korisnika  na period od 24 mjeseca.

Projekt se provodi u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava iHrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditeljicu projekta: Katicu Marušić, 095/4071294  ili na e-mail uosisbknin@gmail.com

Screenshot_1.png