Danas je udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji” zajedno s Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri – Šibenik organizirala predavanje o mogučnostima studiranja u inozemstvu učenicima završnih razreda srednjih škola s područja grada Šibenika. 

Nakon uvodnog govora Jelene Milaković, savjetnice pri CISOK centru o mogučnostima studija i Erasmus+ programu govorili su volonteri Francesco i Antonia Teodora koji se trenutno u sklopu Europske volonterske službe nalaze u Šibeniku. Francesco, inače diplomirani politolog s napuljskog Sveučilišta Federico II govorio je o uvjetima upisa na talijanska sveučilišta. Antonia Teodora, volonterka iz Rumunjske mlade je upoznala s vrstama mobilnosti u sklopu programa Europske unije Erasmus+, te je kroz vlastiti primjer mladima pokušala prenijeti koje sve kompetencije mogu ojačati tokom perioda mobilnosti.

41080598_10213116983262845_3609846220454887424_n