Udruga mladih „Mladi u EU“ u suradnji s udrugom U D D  – Udruga za demokratsko društvo  17.12.2014. u vremenu od 09:00 do 11:00 sati održati će info pult na glavnom gradskom trgu u Šibeniku (pored Kazališta) putem kojeg ćemo građane informirati o zaštiti potrošača, okoliša, zdravlja i sigurnosti hrane.

Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta “Podizanje svijesti o pravima i obvezama povezanim s EU građanstvom na specifičnim područjima EU politika. Cilj projekta je doprinos jačanju dijaloga na specifičnim područjima EU politika: zaštiti potrošača, okoliša, zdravlja i sigurnosti hrane. Riječ je o područjima koja se na najizravniji način tiču osobnoga i zajedničkog života svih građana EU. Ovim projektom želi se što aktivnije uključiti građane, prvenstveno osvijestiti ih da se radi o odlukama, politikama koje će utjecati na njihov život te ih informirati kako bi odgovorno i aktivno sudjelovali u donošenju odluka. 

U okviru projekta oformljena je mini-redakcija, pripremljena je edukativna brošura temeljena na pitanjima građana, a na web stranici projekta na kraju će građanima biti dostupne sve  informacije na jednom mjestu. Također u suradnji s lokalnim radio postajama i organizacijama civilnoga društva organiziraju se u 15 gradova informativni štandovi na kojima se građanima dijele brošure i drugi informativni materijali. Građani će na info štandu imati priliku razgovarati o područjima s kojima se projekt bavi.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije kroz program IPA INFO 2012. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Međufinanciranje projekta osigurala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

 

 

Clipboard01